Seminár:
Základné ekonomické minimum

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.12.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Základné informácie o ekonomike firmy

 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash-flow.
 • Interpretácia vývoja vybraných účtovných položiek.

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov

 • Sústava finančných ukazovateľov.
 • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.

Finančná pozícia firmy

 • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.
 • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti .

Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie

 • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy.
 • Princípy hodnotenia ekonomickej pozície firmy a jej bonity.
 • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Princípy využívania ekonomických informácií v praxi. Orientácia v účtovných výkazoch a jej využitie pri spracovaní základných analýz poskytujúcich informácie o finančných tokoch firmy. Praktická interpretácia vývoja ekonomických ukazovateľov (prípadová štúdia).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Začínajúci podnikatelia, pracovníci s neekonomickým vzdelaním, resp. pracovníci s krátkodobou odborou praxou na pozícii finančného analytika.

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Referencie

"S lektorom Preisingerom, ako aj s celým priebehom a obsahom seminára som veľmi spokojný. Určite veľký prínos." Dekonta Slovensko, spol. s r.o.

"Veľa praktickýcch príkladov, prepojenie teórie s praxou." Phase, s.r.o.

"Veci znalý, komunikatívny, interaktívny. Pohotovost a odbornosť (prax) prednášateľa." UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.

"Bol vhodný pre zorientovanie sa v podnikových financiách, výkazoch." KRANIMEX spol. s.r.o.

"Malá skupina perfektne vyhovovala, bol priestor na praktické rady šité na mieru." EKOM PLUS, s.r.o.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Základné ekonomické minimum

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 13.12.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.1.2020
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme