Seminár

Profesionálna asistentka

Mgr. Eva Martinovičová

Ste zvyčajne prvá, koho stretne návštevník. Podľa vás si vytvorí dojem o vašej spoločnosti. Cieľom školenia je osvojiť si efektívnu komunikáciu. Naučíte sa zvládať stresové situácie a riešiť konflikty. Naučíte sa plánovať čas, pripraviť porady, viesť telefonické rozhovory a pracovať s korešpondenciou. Byť pravou rukou nadriadeného a dôstojne reprezentovať.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Komunikácia (verbálna a neverbálna), komunikačné bariéry
 • Aktívne počúvanie, zručnosť klásť otázky
 • Asertivita a jej práva, agresia, pasivita
 • Praktické riešenie problémových situácií v medziľudských vzťahoch a komunikácii
 • Riešenie konfliktov
 • Práca na sekretariáte: príprava a zápisy z porád, vedenie korešpondencie podľa noriem STN, organizácia pracovných ciest
 • Zásady telefonického kontaktu
 • Plánovanie času
 • Zvládanie stresových situácií a riešenie konfliktov
 • Spoločenská a obchodná etiketa
 • Dress code a firemná kultúra

Komu je určený

Školenie je určené vedúcim sekretariátu, office manažérom, asistentkám. Všetkým, ktorí chcú dobre zvládnuť vedenie administratívy, firemnú kultúru a naučiť sa reprezentovať svoju spoločnosť.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Eva Martinovičová

Vyštudovala farmáciu, následne pracovala 15 rokov ako manažérka na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach. Počas svojej praxe úspešne viedla projekty a tímy a rozvíjala potenciál ich členov. Ako koučujúca manažérka si uvedomila významnosť koučingu ako nástroja pri rozvoji a dosahovaní cieľov. Preto sa rozhodla venovať tejto oblasti…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.7. – 11.7.2023

ONLINE

Mgr. Eva Martinovičová

10.7. – 11.7.2023

Bratislava

Mgr. Eva Martinovičová

11.10. – 12.10.2023

ONLINE

Mgr. Eva Martinovičová

11.10. – 12.10.2023

Bratislava

Mgr. Eva Martinovičová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.