Seminár

Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

Zásada rovnosti, zákaz diskriminácie, ochrana súkromia a ochrana osobných údajov uchádzača

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Každý zamestnávateľ ,ktorý hľadá nových zamestnancov, musí dodržiavať zákonné pravidlá. V praxi nie sú vždy dôsledne uplatňované. Zamestnávateľ musí pri výbere zamestnanca rešpektovať zásadu rovnosti, zákazu diskriminácie, právnych pravidiel ochrany súkromia a osobných údajov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

 • Základné zásady Zákonníka práce.
 • Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie.
 • Prípustné rozdielne zaobchádzanie.
 • Všeobecné ustanovenia Zákonníka práce.
 • Závislá práca vs. živnosť.
 • Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca.
 • Zákaz výkonu inej zárobkovej činnosti.
 • Predzmluvné vzťahy, spôsobilosť na prácu, predpoklady, požiadavky na výkon práce.
 • Čo je dovolené sa pýtať uchádzača o zamestnanie a čo nie.
 • Ponuka pracovného miesta.
 • Výber zamestnancov.

Komu je určený

personalistom, náborovým pracovníkom, vedúcim pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú výberových procesov, rovnako všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.