Seminár

Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

Zásada rovnosti, zákaz diskriminácie, ochrana súkromia a ochrana osobných údajov uchádzača

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Každý zamestnávateľ ,ktorý hľadá nových zamestnancov, musí dodržiavať zákonné pravidlá. V praxi nie sú vždy dôsledne uplatňované. Zamestnávateľ musí pri výbere zamestnanca rešpektovať zásadu rovnosti, zákazu diskriminácie, právnych pravidiel ochrany súkromia a osobných údajov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

 • Základné zásady Zákonníka práce.
 • Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie.
 • Prípustné rozdielne zaobchádzanie.
 • Všeobecné ustanovenia Zákonníka práce.
 • Závislá práca vs. živnosť.
 • Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca.
 • Zákaz výkonu inej zárobkovej činnosti.
 • Predzmluvné vzťahy, spôsobilosť na prácu, predpoklady, požiadavky na výkon práce.
 • Čo je dovolené sa pýtať uchádzača o zamestnanie a čo nie.
 • Ponuka pracovného miesta.
 • Výber zamestnancov.

Komu je určený

personalistom, náborovým pracovníkom, vedúcim pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú výberových procesov, rovnako všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.