Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

1.6.2023, ONLINE1.6.2023, Bratislava3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Bratislava

Seminár

Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

JUDr. Štefan Pilár

15.8.2023, ONLINE15.8.2023, Bratislava7.12.2023, ONLINE7.12.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

12.6. – 14.6.2023, ONLINE12.6. – 14.6.2023, Bratislava16.10. – 18.10.2023, ONLINE16.10. – 18.10.2023, Bratislava

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

7.2.2023, ONLINE7.2.2023, Bratislava12.6.2023, ONLINE12.6.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

8.2.2023, ONLINE8.2.2023, Bratislava13.4.2023, Bratislava13.4.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista kontrolingu: Riadenie výkonnosti a manažérske účtovníctvo z pohľadu kontrolóra

Ing. Jaroslav Mundier

8.2. – 10.2.2023, Bratislava8.2. – 10.2.2023, ONLINE19.5. – 31.5.2023, Bratislava19.5. – 31.5.2023, ONLINE

Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava21.4.2023, ONLINE21.4.2023, Bratislava

Seminár

Správne konanie - teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

9.2.2023, Bratislava9.2.2023, ONLINE16.5.2023, Bratislava16.5.2023, ONLINE

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava17.4.2023, Bratislava17.4.2023, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava14.7.2023, ONLINE14.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

9.2. – 10.2.2023, ONLINE9.2. – 10.2.2023, Bratislava19.6. – 20.6.2023, ONLINE19.6. – 20.6.2023, Bratislava

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

Mgr. Juraj Tkáč

13.2.2023, ONLINE13.2.2023, Bratislava14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

13.2.2023, Bratislava13.2.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

Ing. Peter Gallovič

13.2.2023, ONLINE13.2.2023, Bratislava20.4.2023, Bratislava20.4.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

13.2. – 15.2.2023, Bratislava13.2. – 15.2.2023, ONLINE24.4. – 26.4.2023, Bratislava24.4. – 26.4.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

PhDr. Martin Jakubek PhD., Ivana Brutenič

13.2. – 15.2.2023, Bratislava13.2. – 15.2.2023, ONLINE11.10. – 13.10.2023, Bratislava11.10. – 13.10.2023, ONLINE

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava18.4.2023, Bratislava18.4.2023, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava30.3.2023, ONLINE30.3.2023, Bratislava

Seminár

Odložená daň v roku 2023 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

14.2.2023, Bratislava14.2.2023, ONLINE6.3.2023, Bratislava6.3.2023, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

15.2.2023, ONLINE15.2.2023, Bratislava30.5.2023, ONLINE30.5.2023, Bratislava

Seminár

LinkedIn - prakticky pre personalistov

Ivana Brutenič

15.2.2023, Bratislava15.2.2023, ONLINE13.10.2023, Bratislava13.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

15.2. – 17.2.2023, ONLINE15.2. – 17.2.2023, Bratislava17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2023

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

15.2. – 17.2.2023, Bratislava15.2. – 17.2.2023, ONLINE17.5. – 19.5.2023, Bratislava17.5. – 19.5.2023, ONLINE

Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Potúčková ACC

16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava10.10.2023, ONLINE10.10.2023, Bratislava

Seminár

Inventarizácia komplexne - bez chýb a pokút

Ing. Hedviga Vadinová

16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava8.12.2023, ONLINE8.12.2023, Bratislava

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava25.4.2023, ONLINE25.4.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Komplexný kurz: Logistika

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog., Ing. Jozef Tvrdoň, Ing. Petr Sysel CLog.

16.2. – 25.5.2023, Bratislava

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

17.2.2023, ONLINE17.2.2023, Bratislava19.4.2023, ONLINE19.4.2023, Bratislava

Seminár

Compliance management system (CMS)

Ján Maxim

17.2.2023, ONLINE17.2.2023, Bratislava14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

20.2. – 21.2.2023, ONLINE20.2. – 21.2.2023, Bratislava9.3. – 10.3.2023, Bratislava9.3. – 10.3.2023, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - v roku 2023

Ing. Tibor Vojtko

20.2.2023, ONLINE20.2.2023, Bratislava31.3.2023, ONLINE31.3.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava5.6.2023, ONLINE5.6.2023, Bratislava