Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

  • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020.
  • Výklad jednotlivých dodacích pravidiel Incoterms® 2020.
  • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020.
  • Vplyv použitia jednotlivých pravidiel na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, otázky a odpovede.

Komu je určený

Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, pracovníci na úseku colnej deklarácie.

Referencie

"Všetky očakávané smery školenia boli splnené. Spolu s príkladmi z praxe bolo pochopenie danej témy jednoduchšie." 

"Dozvedela som sa niečo nové a vďaka praktickým príkladom viem toho ešte viac." 

"Seminár bol bohatý na informácie. Lektor danú problematiku odprezentoval prehľadne a systematicky, pričom výklad obohatil o príklady z praxe." 

"Pre mňa osobne bol seminár veľkým prínosom. Mám jasnejšie v jednotlivých doložkách a rozdieloch medzi nimi." 

"Seminár bol odborný a výstižný. Moje očakávania splnil na 100%." 

Harmonogram školenia: Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.