Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Obsahová náplň

  • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020.
  • Výklad jednotlivých dodacích pravidiel Incoterms® 2020.
  • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020.
  • Vplyv použitia jednotlivých pravidiel na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, otázky a odpovede.

Komu je určený

Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, pracovníci na úseku colnej deklarácie.

Referencie

"Všetky očakávané smery školenia boli splnené. Spolu s príkladmi z praxe bolo pochopenie danej témy jednoduchšie." COBA Automotive s.r.o., Terchová

"Dozvedela som sa niečo nové a vďaka praktickým príkladom viem toho ešte viac." ATON Slovakia, s.r.o., Rožňava

"Seminár bol bohatý na informácie. Lektor danú problematiku odprezentoval prehľadne a systematicky, pričom výklad obohatil o príklady z praxe." AZ FIN, s.r.o., Žilina

"Pre mňa osobne bol seminár veľkým prínosom. Mám jasnejšie v jednotlivých doložkách a rozdieloch medzi nimi." SEJONG SLOVAKIA, s.r.o., Lietavská Lúčka

"Seminár bol odborný a výstižný. Moje očakávania splnil na 100%." WELDING, s.r.o., Topoľčany

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni…

Ďalšie semináre lektora

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.8.2021

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

12.8.2021

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

12.10.2021

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

12.10.2021

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

4.11.2021

ONLINE

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

4.11.2021

Bratislava

Ing. Tibor Vojtko, Odborník z praxe

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.