Certifikovaný seminár

English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Mgr. Zuzana Štrbáková

Výnimočný kurz je zložený z troch workshopov. Viete správne určiť a odmerať jazykovú úroveň uchádzačov o zamestnanie priamo na pracovnom pohovore? Počas kurzu sa zároveň naučíte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste úspešne zvládli pracovný pohovor s uchádzačom v angličtine. Navyše získate praktickú jazykovú príručku, vďaka ktorej sa k téme budete môcť vrátiť, kedykoľvek to bude potrebné.

Obsah školenia: English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Kurz je zložený z 3 modulov:
Language Assessment
Employee Profile
Job Interviews,

1. deň: English for HR: Language Assessment - 24.7.2024, 8.11.2024

Na pohovore: „Viete po anglicky?“ „Trochu. Dohovorím sa. Som mierne pokročilý. Som A2. Rozumiem, ale neviem rozprávať.“ Čo to vlastne znamená? Čo sa dá od takého uchádzača očakávať v praxi? Akú úroveň angličtiny potrebuje na danej pozícii? Ako ju určiť a ako ju u uchádzačov odmerať? To všetko si povieme na tomto praktickom školení. Okrem toho sa naučíte, ako si efektívne „preklepnúť“ znalosti z angličtiny priamo počas pracovného pohovoru a v prípade záujmu sa dozviete niečo aj o vlastnej jazykovej kompetencii. Školenie bude prebiehať v slovenčine, ale budeme používať anglickú odbornú terminológiu a materiály. Znalosť angličtiny sa vám teda zíde, ale nie je podmienkou.

 
Obsah:
BLOK 1: Čo je jazyková úroveň?

 • Accuracy vs fluency
 • The 4 language skills
 • Komunikatívna kompetencia a jazykové funkcie

BLOK 2: Ako sa meria jazyková úroveň?

 • Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a iné škály
 • The English Profile
 • Zaraďovacie testy
 • Language Assessment Interview

BLOK 3: Jazykový profil zamestnanca

 • Čo je dobrá angličtina? – funkčný prístup
 • Čo môžeme od zamestnanca očakávať v praxi?
 • Cudzí jazyk v kompetenčnom modeli

 

2. deň: English for HR: Employee Profile - 25.7.2024, 15.11.2024

Počas workshopu sa naučíte popisovať povahové vlastnosti zamestnanca, jeho správanie, schopnosti, zručnosti, slabé a silné stránky. Pôjdeme do hĺbky a orientačne podľa typológie MBTI. Zostane čas aj na praktické cvičenia. Z workshopu si odnesiete praktickú jazykovú príručku, vďaka ktorej sa budete môcť k novému jazyku kedykoľvek vrátiť a zopakovať si ho.  Bude prebiehať v angličtine a odporúčaná jazyková úroveň je B1+.

Obsah:

 • Describing personality
 • Describing behaviour and skills
 • Describing strengths and weaknesses
 • Employee profile – practice

 

3. deň: English for HR: Job Interviews -  26.7.2024, 22.11.2024

Na tomto praktickom jazykovom workshope sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste úspešne zvládli pracovný pohovor s uchádzačom v angličtine. Prejdeme si potrebnú slovnú zásobu, typické otázky a odpovede a zostane dosť času aj na precvičenie v praxi. Jazykový workshop bude prebiehať v angličtine a odporúčaná jazyková úroveň je B1.

Obsah:

 • Essential interview vocabulary
 • Conducting a job interview – practice
 • Conducting a job interview: typical questions and answers

Komu je určený

Kurz je určený pre špecialistov ľudských zdrojov, ktorí robia nábor zamestnancov, ale aj pre HR vzdelávačov, manažérov a všetkých, ktorí pracujú v medzinárodnom prostredí.

Harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Mgr. Zuzana Štrbáková

Mgr. Zuzana Štrbáková CELTA

Vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia sa špecializovala na psycholingvistiku a venovala sa problematike vzniku komunikačných bariér v jazykovom vzdelávaní dospelých. Má viac ako 20 rokov skúseností s vyučovaním anglického jazyka vo firemnom prostredí, kde…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

24.7. – 26.7.2024

ONLINE

Mgr. Zuzana Štrbáková

24.7. – 26.7.2024

Bratislava

Mgr. Zuzana Štrbáková

8.11. – 22.11.2024

ONLINE

Mgr. Zuzana Štrbáková

8.11. – 22.11.2024

Bratislava

Mgr. Zuzana Štrbáková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.