Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

6.3.2023, ONLINE6.3.2023, Bratislava21.6.2023, ONLINE21.6.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE22.3. – 24.3.2023, Bratislava

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

29.9.2022, Bratislava29.9.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

29.9.2022, Bratislava29.9.2022, ONLINE12.12.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE

Seminár

Nehmotný majetok z účtovného pohľadu

Miroslava Kvočáková, Marian Čerňanský

29.9.2022, ONLINE29.9.2022, Bratislava

Seminár

Adaptačný proces - Lojalita sa buduje od prvého dňa

Eva Šnircová

29.9. – 30.9.2022, ONLINE29.9. – 30.9.2022, Bratislava28.3. – 29.3.2023, ONLINE28.3. – 29.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Ing. Peter Andrišin

29.9. – 30.9.2022, Bratislava29.9. – 30.9.2022, ONLINE28.11. – 29.11.2022, Bratislava28.11. – 29.11.2022, ONLINE

Seminár

Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Andrej Ľupták

30.9.2022, ONLINE30.9.2022, Bratislava13.4.2023, ONLINE13.4.2023, Bratislava

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

30.9.2022, ONLINE30.9.2022, Bratislava25.11.2022, ONLINE25.11.2022, Bratislava

Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

30.9.2022, ONLINE30.9.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Bratislava

Seminár

Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom mieste

Ing. Milan Kúdela

30.9.2022, ONLINE30.9.2022, Bratislava19.1.2023, ONLINE19.1.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.10.2022, ONLINE3.10.2022, Bratislava9.1.2023, ONLINE9.1.2023, Bratislava

Seminár

Profesionálna asistentka

Mgr. Eva Martinovičová

3.10. – 4.10.2022, Bratislava3.10. – 4.10.2022, ONLINE8.3. – 9.3.2023, ONLINE8.3. – 9.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

3.10. – 14.10.2022, ONLINE3.10. – 14.10.2022, Bratislava23.1. – 31.1.2023, ONLINE23.1. – 31.1.2023, Bratislava

Seminár

Green Deal

JUDr. Peter Kotvan

5.10.2022, ONLINE5.10.2022, Bratislava24.3.2023, ONLINE24.3.2023, Bratislava

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

5.10.2022, ONLINE5.10.2022, Bratislava7.12.2022, ONLINE7.12.2022, Bratislava

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

5.10.2022, ONLINE5.10.2022, Bratislava20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

EIA a stavebný zákon - vzájomné súvislosti Kurz k zákonu č. 24/2006 Z. z. (EIA) a k zákonu 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Luciak

5.10. – 6.10.2022, ONLINE5.10. – 6.10.2022, Bratislava22.2. – 23.2.2023, ONLINE22.2. – 23.2.2023, Bratislava

Seminár

Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

Mgr. Zuzana Motúzová

7.10.2022, ONLINE7.10.2022, Bratislava25.1.2023, ONLINE25.1.2023, Bratislava

Seminár

CFC pravidlá pre FO a PO

Ing. Milan Kúdela

7.10.2022, ONLINE7.10.2022, Bratislava31.7.2023, ONLINE31.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Mgr. Zuzana Štrbáková

7.10. – 4.11.2022, Bratislava7.10. – 4.11.2022, ONLINE13.3. – 27.3.2023, ONLINE13.3. – 27.3.2023, Bratislava

Seminár

Facility management

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

10.10. – 11.10.2022, ONLINE10.10. – 11.10.2022, Bratislava27.2. – 28.2.2023, ONLINE27.2. – 28.2.2023, Bratislava

Seminár

Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2022

Ing. Hedviga Vadinová

10.10.2022, ONLINE10.10.2022, Bratislava23.1.2023, ONLINE23.1.2023, Bratislava

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

10.10.2022, Bratislava10.10.2022, ONLINE1.3.2023, ONLINE1.3.2023, Bratislava

Seminár

Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2022

Ing. Milan Kúdela

10.10.2022, ONLINE10.10.2022, Bratislava7.6.2023, ONLINE7.6.2023, Bratislava

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

10.10.2022, ONLINE10.10.2022, Bratislava15.12.2022, ONLINE15.12.2022, Bratislava

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

11.10.2022, ONLINE11.10.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2022

Ing. Hedviga Vadinová

12.10.2022, ONLINE12.10.2022, Bratislava8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava

Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

JUDr. Peter Kotvan

12.10.2022, Bratislava21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava16.5.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

12.10. – 14.10.2022, Bratislava12.10. – 14.10.2022, ONLINE16.1. – 18.1.2023, ONLINE16.1. – 18.1.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

13.10.2022, Bratislava13.10.2022, ONLINE15.12.2022, ONLINE15.12.2022, Bratislava

Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

13.10.2022, ONLINE13.10.2022, Bratislava13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava

Seminár

Myšlienkové mapy - nástroj na zvýšenie produktivity

Ing. Tomáš Gřešek

14.10.2022, ONLINE14.10.2022, Bratislava7.12.2022, ONLINE7.12.2022, Bratislava

Seminár

Kontingenčné tabuľky

Andrej Ľupták

14.10.2022, ONLINE14.10.2022, Bratislava20.4.2023, ONLINE20.4.2023, Bratislava

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

14.10.2022, Bratislava14.10.2022, ONLINE8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

14.10.2022, Bratislava14.10.2022, ONLINE21.1.2023, ONLINE21.1.2023, Bratislava

Seminár

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

JUDr. Peter Kotvan

17.10.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE31.1.2023, Bratislava31.1.2023, ONLINE

Seminár

Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

17.10.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE22.2.2023, ONLINE22.2.2023, Bratislava

Seminár

Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

Juraj Tkáč

17.10.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2022

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

17.10.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE20.2.2023, ONLINE20.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DzP

Ing. Milan Kúdela

17.10. – 19.10.2022, Bratislava17.10. – 19.10.2022, ONLINE10.5. – 12.5.2023, Bratislava10.5. – 12.5.2023, ONLINE