Certifikovaný seminár

Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe

PhDr. Tatiana Lesayová

Vedúci pracovníci vo výrobe či stavebníctve často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na kurze Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve. 

Obsah školenia: Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe

1 deň: Vedenie výrobných pracovníkov

 • Rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom
 • Tímové verzus individuálne
 • Synergický efekt a podmienky jeho vytvárania
 • Tímové roly a ich význam
 • Zásady efektívnej spolupráce
 • Riešenie problémov v tíme a rozhodovanie
 • Podpora kreativity, dôvery a otvorenosti
 • Tri oblasti vedenia tímu a ich vzájomná previazanosť
 • Efektívne vedenie porád (prezentácia informácií, úloh a výsledkov)
 • Pravidlá pri využívaní brainstormingu
 • Riadená diskusia
 • Ostatné podľa požiadaviek klientov 

2 deň: Komunikácia a riešenie konfliktných situácií vo výrobe

Komunikácia ako nástroj vedenia ľudí

 • Mýty a omyly v komunikácii
 • Pravidlá a bariéry efektívnej komunikácie
 • Zdroje nedorozumení a komunikačné „brzdy“
 • Argumentácia, počúvanie, otázky
 • Zadávanie úloh a inštruovanie

Spätná väzba a kontrola

 • Zásady poskytovania spätnej väzby
 • Od „hodnotenia ľudí“ k „riešeniu problému“

Konflikty a ich zvládanie

 • Typy reakcií na konflikt, ich výhody a nevýhody
 • Zvládanie rôznych typov konfliktov s použitím asertívnych techník
 • Prevencia konfliktu
 • Vhodné a nevhodné štýly riešenia konfliktných situácií
 • Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
 • Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

3 deň: Vedenie hodnotiacich rozhovorov a motivácia výrobných pracovníkov

Hodnotenie pracovníkov  

 •  Hodnotenie pracovníkov a riadenie výkonnosti
 •  Hodnotenie pracovníkov alebo ich správania
 •  Súčasnosť a trendy v hodnotení pracovníkov
 •  Metódy hodnotenia pracovníkov
 •  Výstupy a nadväznosti na hodnotenie pracovníkov (na odmeňovanie, rozvoj)

Tvorba systému hodnotenia

 • Predpoklady efektívneho systému hodnotenia
 • Objektívne a subjektívne kritériá
 • Kompetencie a kompetenčné modely
 • Kritériá hodnotenia
 • Hodnotiace stupnice a škály merania
 • Gaussova krivka v hodnotení

Príprava a priebeh hodnotiaceho rozhovoru

 •  Zdroje informácií k hodnoteniu pracovníkov
 •  Kľúčové udalosti
 •  Príprava hodnotených na hodnotenie
 •  Účinné vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • „Psychologická dohoda“
 • Význam očakávaní pracovníkov
 • Otázky spravodlivosti a pracovná motivácia
 • Konkrétne nástroje motivácie
 • Riešenie situácií z praxe

Motivácia a rozvoj

 • Omyly týkajúce sa motivácie
 • Ako motivácia funguje
 • Hierarchia potrieb
 • Motívy rôznych ľudí
 • Všeobecná a špecifická motivácia
 • Podmienky špecifickej motivácie
 • Modifikácia správania 
 • Ako motivovať iných
 • Rola vedúceho pracovníka
 • Formulovanie motivujúcich cieľov
 • Vytváranie priestoru na rokovanie
 • Rozpoznávanie motivačných problémov pracovníkov
 • Ovplyvňovanie a podporovanie rozvoja pracovníkov

Komu je určený

Certifikovaný kurz Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve je určený predákom vo výrobe, majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom vo výrobe a stavebníctve, vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky oddelenia.

Harmonogram

Školenia:

1 deň: interaktívne školenie: Vedenie výrobných pracovníkov  - 8.7.2024, 4.11.2024

2 deň:  interaktívne školenie:Komunikácia a riešenie konfliktných situácií -  9.7.2024, 5.11.2024

3 deň:  interaktívne školenie:Vedenie hodnotiacich rozhovorov  a motivácia pracovníkov vo výrobe - 10.7.2024, 6.11.2024

 Harmonogram školení

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 15:00  prednáška 

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor školenia: Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.7. – 10.7.2024

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

8.7. – 10.7.2024

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

4.11. – 6.11.2024

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

4.11. – 6.11.2024

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.