Seminár

EIA veľká novela - Najnovšie novely zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ing. Milan Luciak

V roku 2022 a 2023 Národná rada SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a povoľovacích konaní.

Snahou bolo zjednodušiť konania v EIA, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu.

Ide tak o zmeny a spresnenia.

Prednáška pozostáva z komplexných informácií o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať. Jedná sa o novely EIA v znení zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: EIA veľká novela - Najnovšie novely zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Legislatívne zmeny v EIA v roku 2022 a 2023 (najmä zlúčenie konaní)

Podrobné vysvetlenie zmien a ich dopad pri vypracovaní dokumentácie EIA (napr. zmena počtu variantov)

Podrobné vysvetlenie zmien v konaní EIA (napr. termíny, účastníci, postupy)

Subjekty posudzovania – zmeny kompetencií a pôsobnosti

Postup posudzovania

  • v povinnom hodnotení
  • v zisťovacom konaní
  • pri zmenách 
  • v integrovanom konaní

Prepojenie výsledku z procesu EIA do povolení podľa  zákona o výstavbe a IPKZ

  • účastníci konania
  • opatrenia z EIA
  • o výsledok z posudzovania (nová povinnosť prepojenia s povoľujúcimi konaniami) 
  • termíny v konaní 

Komu je určený

Starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, experti z oblasti životného prostredia, manažéri v oblasti stavebníctva a investícií.

Referencie

"S odborným seminárom som bola spokojná, a to hlavne pre to, že tam boli prezentované problémy z praxe, najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady. Obsah prednášky bol zameraný nie na samotné vypracovanie EIA, ale na to, kedy je potrebné vypracovanie a v akom rozsahu. Lektora bolo príjemné počúvať, hovoril podstatné veci, fakty, vždy konkrétne uviedol odvolávku na príslušný zákon a upozorňoval na tie časti zákona, na ktoré sa máme sústrediť pri vydávaní písomností." 

"Prednášajúci kompetentný s praktickými, poúčnými znalosťami, zaujímavo prezentované jednotlivé témy."  

"Bola som veľmi spokojná. Z prednášky bolo zrejme, že lektor má prehľad, praktické znalosti a skúsenosti." 

"Zaujimavý, vecný a spestrený aj príkladmi z praxe." 

"Školiteľ výborný, veľa praktických príkladov, jednoduché vysvetlenie, zaujímavý prejav, odpovede na otázky, super." 

Harmonogram školenia: EIA veľká novela - Najnovšie novely zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: EIA veľká novela - Najnovšie novely zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.