Seminár:
Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 22.11.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 22.11.2018, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • Vecná, organizačná a nákladová štruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sieťový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický reťazec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi školenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

projektoví manažéri, pracovníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebných projektov.

Lektor - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie.

Referencie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

"Veľmi pozitívne hodnotím nadobudnutie nových vedomostí v danej oblasti, rozšírenie slovnej zásoby, príjemný kolektív aj školiteľka." Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

"Rád som si zopakoval vedomosti, ktoré som už vo svojej praxi nadobudol. Dobrý a správny mix informácií z praxe, ktoré som mal kedysi na škole." Technická univerzita v Košiciach

"Dobrá prezentácia témy, dobré diskusie o projektoch, stavbách, postupov pri rezalizácií projektov." Slovenská národná knižnica

Časový harmonogram - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 22.11.2018
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 28.1.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 5.3.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 25.4.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 22.8.2019
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Odborný portál:  Stavebný portál

Odborné publikácie:  Bezpečnosť práce