Seminár

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Obsahová náplň

 • Vecná, organizačná a nákladová štruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sieťový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický reťazec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi školenia.
 • Diskusia.

Komu je určený

projektoví manažéri, pracovníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebných projektov.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.5.2021

ONLINE

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

11.5.2021

Bratislava

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

19.8.2021

Bratislava

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

19.8.2021

ONLINE

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

24.9.2021

Bratislava

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

24.9.2021

ONLINE

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

28.10.2021

Bratislava

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

28.10.2021

ONLINE

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.