Seminár:
US GAAP - komplexný kurz II.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Dvojdňové modulové školenie   je nadstavbou školenia US GAAP  - komplexný kurz I. Ponúka účastníkom možnosť  lepšie sa orientovať v témach dlhodobého majetku, faktoringu a forfaitingu. Zároveň kurz rieši témy, ako reporting materskej spoločnosti a podnikové kombinácie.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 7
Najbližší termín: 9.11.2020 - 10.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

1. deň

 • Dlhodobý majetok  – zopakovanie z 1. kurzu a rozšírenie o tému kapitalizácia úrokov pri obstaraní dlhodobého majetku.
 • Predaj a výmena rovnakého a podobného dlhodobého majetku.
 • Realizačný princíp v špecifických situáciach– splátkový predaj, franchising.
 • Faktoring a forfaiting (predaj pohľadávok a predaj zmeniek).
 • Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady z praxe.
 • Diskusia.

2. deň

 • Reporting pre materskú spoločnosť:
  • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti,
  • podnikové kombinácie a reporting,
  • nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
  • konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dvojdňové modulové školenie je nadstavbou školenia US GAAP - komplexný kurz I. Ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v témach dlhodobého majetku, faktoringu a forfaitingu. Zároveň kurz rieši témy, ako reporting materskej spoločnosti a podnikové kombinácie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Časový harmonogram

Harmonogram:

1 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 hod.

2 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod.

Dodatočné konzultácie a záverečný test:

2 deň: dodatočné konzultácie a záverečný test: 15.00 – 16.00

Harmonogram školení:

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška

 

Termíny a prihlásenie - US GAAP - komplexný kurz II.

 • ONLINE
 • 9.11.2020 - 10.11.2020
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.2.2021 - 19.2.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.2.2021 - 19.2.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • 22.7.2021 - 23.7.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 22.7.2021 - 23.7.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.12.2021 - 10.12.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.12.2021 - 10.12.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 420,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DPH

PDF na stiahnutie:  DPH online