Seminár

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, chyby pri vnímaní druhých (chyby prvého alebo posledného dojmu, klamanie telom a pod.)
  • Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami
  • Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo
  • Temperament a jeho prejavy v správaní
  • Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek
  • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie prejavy človeka
  • „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú?
  • Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie
  • Umenie jednať s problémovými typmi, usmerňovanie komunikácie
  • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov

Komu je určený

manažérom na rôznych úrovniach, personalistom

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

6.7.2023

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

6.7.2023

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

19.9.2023

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

19.9.2023

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

9.11.2023

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

9.11.2023

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.