Seminár

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

  • Ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, chyby pri vnímaní druhých (chyby prvého alebo posledného dojmu, klamanie telom a pod.)
  • Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami
  • Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo
  • Temperament a jeho prejavy v správaní
  • Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek
  • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie prejavy človeka
  • „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú?
  • Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie
  • Umenie jednať s problémovými typmi, usmerňovanie komunikácie
  • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov

Komu je určený

manažérom na rôznych úrovniach, personalistom

Harmonogram školenia: Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.