Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

8.10.2024, Bratislava8.10.2024, ONLINE4.12.2024, Bratislava4.12.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

29.7.2024, ONLINE13.8.2024, ONLINE13.8.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

5.8.2024, Bratislava5.8.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

6.8.2024, ONLINE6.8.2024, Bratislava27.9.2024, Bratislava27.9.2024, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

6.8.2024, Bratislava6.8.2024, ONLINE7.10.2024, Bratislava7.10.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

7.8.2024, Bratislava7.8.2024, ONLINE23.10.2024, Bratislava23.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

7.8.2024, Bratislava7.8.2024, ONLINE5.11.2024, Bratislava5.11.2024, ONLINE

Seminár

Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE14.10.2024, Bratislava14.10.2024, ONLINE

Seminár

Zmeny Stavebného zákona

Milina Schifferdeckerová

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE7.10.2024, Bratislava7.10.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE25.11.2024, Bratislava25.11.2024, ONLINE

Seminár

Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

PhDr. Tatiana Lesayová

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE22.10.2024, Bratislava22.10.2024, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

9.8.2024, ONLINE9.8.2024, Bratislava28.10.2024, ONLINE28.10.2024, Bratislava

Seminár

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

Ing. Michal Kán

9.8.2024, Bratislava9.8.2024, ONLINE14.10.2024, Bratislava14.10.2024, ONLINE

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE3.10.2024, Bratislava3.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1. 1. 2024

Ing. Peter Gallovič

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE21.10.2024, Bratislava21.10.2024, ONLINE

Seminár

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Ivan Pauer

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

13.8.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE20.11.2024, Bratislava20.11.2024, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

13.8.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE3.10.2024, Bratislava3.10.2024, ONLINE

Seminár

Ako rozbehnúť StartUp

Ing. Peter Andrišin

14.8. – 15.8.2024, Bratislava14.8. – 15.8.2024, ONLINE6.11. – 7.11.2024, Bratislava6.11. – 7.11.2024, ONLINE

Seminár

Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2024 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

14.8.2024, Bratislava14.8.2024, ONLINE8.11.2024, Bratislava8.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov

Ing. František Csefelvay

14.8. – 16.8.2024, Bratislava14.8. – 16.8.2024, ONLINE18.11. – 20.11.2024, Bratislava18.11. – 20.11.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE11.10.2024, Bratislava11.10.2024, ONLINE

Seminár

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Ing. Milan Kúdela

15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE28.10.2024, Bratislava28.10.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

JUDr. Lucia Sabová Danková

15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE30.9.2024, Bratislava30.9.2024, ONLINE

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

16.8.2024, Bratislava16.8.2024, ONLINE25.10.2024, Bratislava25.10.2024, ONLINE

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Bogárová

20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v praxi

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE17.10.2024, Bratislava17.10.2024, ONLINE

Seminár

Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

21.8.2024, Bratislava11.11.2024, Bratislava11.11.2024, ONLINE

Seminár

Interpersonálne role personalistu - hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE16.10.2024, Bratislava16.10.2024, ONLINE

Seminár

Odložená daň - spôsob výpočtu, účtovanie, vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE17.10.2024, Bratislava17.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Psychológia v praxi HR pre personalistov Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

21.8. – 23.8.2024, Bratislava21.8. – 23.8.2024, ONLINE16.10. – 18.10.2024, Bratislava16.10. – 18.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

21.8. – 22.8.2024, Bratislava21.8. – 22.8.2024, ONLINE27.11. – 28.11.2024, Bratislava27.11. – 28.11.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

22.8.2024, Bratislava22.8.2024, ONLINE17.10.2024, Bratislava17.10.2024, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

22.8.2024, Bratislava22.8.2024, ONLINE10.10.2024, Bratislava10.10.2024, ONLINE

Seminár

Ako nastaviť kompetenčné modely

PhDr. Tatiana Lesayová

23.8.2024, Bratislava23.8.2024, ONLINE18.10.2024, Bratislava18.10.2024, ONLINE