Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

17.1.2024, ONLINE17.1.2024, Bratislava12.3.2024, Bratislava12.3.2024, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

16.4.2024, Bratislava16.4.2024, ONLINE18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová

11.12.2023, ONLINE11.12.2023, Bratislava19.2.2024, Bratislava19.2.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

12.12.2023, ONLINE12.12.2023, Bratislava22.1.2024, Bratislava22.1.2024, ONLINE

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim

18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Bratislava13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

18.12.2023, Bratislava18.12.2023, ONLINE22.2.2024, Bratislava22.2.2024, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Bratislava9.1.2024, ONLINE9.1.2024, Bratislava

Seminár GPT AI

ChatGPT pre pokročilých

Martin Spano

18.12.2023, ONLINE30.1.2024, ONLINE27.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

Martin Spano

18.12.2023, ONLINE11.1.2024, ONLINE13.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2024

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

18.12. – 20.12.2023, ONLINE18.12. – 20.12.2023, Bratislava29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava16.1.2024, ONLINE16.1.2024, Bratislava

Seminár

Green Deal

Odborník z praxe

19.12.2023, Bratislava19.12.2023, ONLINE20.5.2024, Bratislava20.5.2024, ONLINE

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová

19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava21.2.2024, Bratislava21.2.2024, ONLINE

Seminár

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Ing. Hedviga Vadinová

8.1.2024, Bratislava8.1.2024, ONLINE5.2.2024, Bratislava5.2.2024, ONLINE

Seminár

Elektronická komunikácia so štátom

Mgr. Zuzana Motúzová

9.1.2024, Bratislava9.1.2024, ONLINE23.4.2024, Bratislava23.4.2024, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

9.1.2024, ONLINE9.1.2024, Bratislava6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT a Bard - využitie v biznise

Martin Spano

9.1.2024, ONLINE15.2.2024, ONLINE27.3.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o účtovníctve v praxi v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

10.1.2024, Bratislava10.1.2024, ONLINE15.4.2024, Bratislava15.4.2024, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

10.1.2024, ONLINE10.1.2024, Bratislava4.3.2024, ONLINE4.3.2024, Bratislava

Seminár

EXCEL personalista

Mgr. Veronika Baláž

10.1. – 11.1.2024, Bratislava10.1. – 11.1.2024, ONLINE21.5. – 22.5.2024, Bratislava21.5. – 22.5.2024, ONLINE

Seminár

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

11.1.2024, ONLINE11.1.2024, Bratislava19.3.2024, Bratislava19.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako predchádzať vyhoreniu

Mgr. Katarína Fitala ACC

12.1.2024, Bratislava12.1.2024, ONLINE4.4.2024, Bratislava4.4.2024, ONLINE

Seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

JUDr. Tomáš Buzinger

15.1.2024, ONLINE15.1.2024, Bratislava23.4.2024, Bratislava23.4.2024, ONLINE

Seminár

Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom mieste

Ing. Milan Kúdela

15.1.2024, ONLINE15.1.2024, Bratislava11.4.2024, ONLINE11.4.2024, Bratislava

Seminár GPT AI

ChatGPT pre Office - Excel, Word, Outlook a Powerpoint

Martin Spano

15.1.2024, ONLINE13.2.2024, ONLINE18.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

17.1.2024, Bratislava17.1.2024, ONLINE21.3.2024, Bratislava21.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

17.1. – 19.1.2024, Bratislava17.1. – 19.1.2024, ONLINE15.4. – 17.4.2024, Bratislava15.4. – 17.4.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

EIA a stavebný zákon - vzájomné súvislosti Kurz k zákonu č. 24/2006 Z. z. (EIA) a k zákonu 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Luciak

17.1. – 18.1.2024, ONLINE17.1. – 18.1.2024, Bratislava11.3. – 12.3.2024, Bratislava11.3. – 12.3.2024, ONLINE

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

18.1.2024, ONLINE18.1.2024, Bratislava26.3.2024, Bratislava26.3.2024, ONLINE

Seminár

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Ivan Pauer

18.1.2024, ONLINE18.1.2024, Bratislava26.3.2024, Bratislava26.3.2024, ONLINE

Seminár

Adaptačný proces - Lojalita sa buduje od prvého dňa

Eva Šnircová

18.1. – 19.1.2024, Bratislava18.1. – 19.1.2024, ONLINE22.4. – 23.4.2024, Bratislava22.4. – 23.4.2024, ONLINE