Seminár:
Prekážky v práci a dovolenka

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Riešte problematiku prekážok v práci, či už na strane zamestnanca, alebo zamestnávateľa. Školenie je venované aj problematike dovoleniek.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 12.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu.
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca.
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
 • Dovolenka za kalendárny rok.
 • Dovolenka za odpracované dni.
 • Krátenie dovolenky.
 • Všetko o dovolenke.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár z oblasti pracovného práva rieši rôzne prekážky v práci, či už na strane zamestnanca, alebo zamestnávateľa. Druhá časť školenia je venovaná problematike dovoleniek.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Mzdoví pracovníci, zamestnanci personálneho oddelenia, personalisti, konatelia spoločností a firiem.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Časový harmonogram

 • 13:00 – 14.00  registrácia účastníkov
 • 14:00 – 15.00  prednáška
 • 15.00 – 15.15  prestávka na občerstvenie
 • 15.45 – 16.00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Prekážky v práci a dovolenka

 • 12.10.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 12.10.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 24.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 24.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.3.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.3.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.5.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.5.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik