Lektor seminárov Verlag Dashöfer

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Jeho dlhodobé pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej kariéry, keď sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej a daňovej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku cla a spotrebných daní. V minulosti bol právnym garantom vo viacerých právnych oblastiach spojených s colníctvom. Rovnako pôsobil v rôznych odborných a pracovných komisiách generálneho riaditeľa a riaditeľa colného úradu, zastupoval colnú správu na lokálnej a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti pôsobí ako advokát so špecializáciou na colnú problematiku, daňové právo (problematika spotrebných daní) a špedičné právo. Svoje nadobudnuté skúsenosti v colnej a daňovej problematike pravidelne odovzdáva formou publikačnej činnosti, prednášateľskej  činnosti odbornej, ale aj širokej verejnosti. Je spoluautorom jedinečnej publikácie „Colné právo, Nový Colný kódex Únie“, Bratislava, 2018.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese hana.cerna@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129