Seminár:
Cenotvorba v stavebnej praxi - workshop

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Metodika oceňovania, triedenie stavebných prác, identifikovanie priamych a nepriamych nákladov, zisky, riziká a prípadové štúdie...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 19.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Oceňovanie stavebných prác:
  • účel oceňovania,
  • metodika oceňovania stavebných prác,
  • indexy cien stavebných prác.
 • Kalkulačný vzorec a jeho skladba.
 • Triedenie stavebných prác.
 • Priame a nepriame náklady:
  • priamy materiál - hmoty,
  • priame mzdy,
  • stroje,
  • ostatné priame náklady,
  • výrobná a správna réžie.
 • Zisk a riziko.
 • Prípadové štúdie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Metodika oceňovania, triedenie stavebných prác, identifikovanie priamych a nepriamych nákladov, zisky, riziká a prípadové štúdie.

Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.
Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?
Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií...

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

rozpočtárom, cenárom, kalkulantom, projektantom, vrcholovému stavebnému managementu zodpovednému za prípravu a realizáciu stavieb

Lektor

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Cenotvorba v stavebnej praxi - workshop

 • 19.11.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.11.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.3.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.3.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.12.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.12.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Stavebný portál

PDF na stiahnutie:  Stavebný zákon s komentárom