Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

GDPR je účinné už vyše dva roky. Postupne sa realizuje čoraz viac kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sú zamerané na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov z rôznych oblastí podnikania.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

 • Data mapping a záznamy o spracovateľských činnostiach – ako zdokumentovať tok osobných údajov
 • Splnenie informačnej povinnosti
  •  voči zamestnancom
  •  voči klientom
  • voči iným osobám
 • Právne vzťahy s inými subjektami – s ktorými sa „vymieňajú“ osobné údaje
  • sprostredkovateľ
  • iný prevádzkovateľ
  • iný príjemca
 • Zásada zodpovednosti a zdokumentovanie interných postupov
  • oznámenie porušenia ochrany údajov
  • uplatenie práv dotknutej osoby
 • Realizácia kontroly
  • na základe podnetu / plánu
  • postup jej priebehu
  • možnosti „obrany“ kontrolovaného subjektu
   • Diskusia, otázky, podnety

    

   Komu je určený

   Majiteľom, konateľom, právnikom a všetkým záujemcom o problematiku GDPR

   Harmonogram školenia: GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

   8:30 - 9:00 - registrácia
   9:00 - 11:00 - prednáška
   11:00 - 11:30 - prestávka
   11:30 - 13:00 - prednáška


   *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

   Lektor školenia: GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

   Mgr. Zuzana Motúzová

   Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

   Zameriava…

   Ďalšie semináre lektora

   JUDr. Pavel Lacko LL.M.

   Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

   Ďalšie semináre lektora

   !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.