Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

GDPR je účinné už vyše dva roky. Postupne sa realizuje čoraz viac kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sú zamerané na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov z rôznych oblastí podnikania.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Data mapping a záznamy o spracovateľských činnostiach – ako zdokumentovať tok osobných údajov
 • Splnenie informačnej povinnosti
  •  voči zamestnancom
  •  voči klientom
  • voči iným osobám
 • Právne vzťahy s inými subjektami – s ktorými sa „vymieňajú“ osobné údaje
  • sprostredkovateľ
  • iný prevádzkovateľ
  • iný príjemca
 • Zásada zodpovednosti a zdokumentovanie interných postupov
  • oznámenie porušenia ochrany údajov
  • uplatenie práv dotknutej osoby
 • Realizácia kontroly
  • na základe podnetu / plánu
  • postup jej priebehu
  • možnosti „obrany“ kontrolovaného subjektu
   • Diskusia, otázky, podnety

    

   Komu je určený

   Majiteľom, konateľom, právnikom a všetkým záujemcom o problematiku GDPR

   Časový harmonogram

   8:30 - 9:00 - registrácia
   9:00 - 11:00 - prednáška
   11:00 - 11:30 - prestávka
   11:30 - 13:00 - prednáška


   *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

   Lektor

   JUDr. Pavel Lacko LL.M.

   Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

   Ďalšie semináre lektora

   Mgr. Zuzana Motúzová

   Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

   Zameriava…

   Ďalšie semináre lektora

   Termíny a miesto konania

   25.4.2023

   ONLINE

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   25.4.2023

   Bratislava

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   28.6.2023

   ONLINE

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   28.6.2023

   Bratislava

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   20.9.2023

   ONLINE

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   20.9.2023

   Bratislava

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   14.12.2023

   ONLINE

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   14.12.2023

   Bratislava

   JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

   Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

   Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

   !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.