Seminár

Dokumentácia k GDPR - 2 hodinová individuálna konzultácia

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Exkluzívne pre Vás! Máte ešte stále nezodpovedané otázky ohľadom nového nariadenia v súvislosti s ochranou osobných údajov? Využite jedinečnú príležitosť, ktorú ponúkame a zúčastnite sa workshopu, ktorého predmetom sú konzultácie ku konkrétnej dokumentácii upravujúcej splnenie právnych požiadaviek podľa Nariadenia GDPR. Predmetom workshopu nie sú konzultácie k bezpečnostnej dokumentácii.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Dokumentácia k GDPR - 2 hodinová individuálna konzultácia

Jedinečný workshop, na ktorom máte príležitosť skonzultovať vami vypracovanú alebo chystanú dokumentáciu k splneniu povinností podľa GDPR. Workshop bude prebiehať v termíne a v čase, ktorý si sami zvolíte. Na worshope nebudú prítomní účastníci z iných organizácií, ale len pracovníci Vašej organizácie alebo Vy sami. Predmetom workshopu je praktické poradenstvo a konzultácie Vašej konkrétnej dokumentácie.

Pred konaním workshopu odporúčame zaslať našim lektorom Vašu dokumentáciu vopred i spolu s otázkami, ktoré sa chystáte opýtať. Za týmto účelom Vám bude zaslaný informačný e-mail spolu s informáciou, dokedy je potrebné dokumentáciu zaslať. Dĺžku workshopu si volíte sami podľa počtu hodín, ktoré chcete s lektormi stráviť

Individuálna konzultácia nadväzuje aj na praktický workshop Základná dokumentácia GDPR.

Komu je určený

majiteľom, konateľom, všetkým čo robia s GDPR

Harmonogram školenia: Dokumentácia k GDPR - 2 hodinová individuálna konzultácia

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Dokumentácia k GDPR - 2 hodinová individuálna konzultácia

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.