Seminár:
Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Zmeny od 25.5.2018 v právnej úprave:

 • zmena úpravy v prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
 • súhlas zákazníka 
 • kódexy správania a certifikácie
 • informačný systém osobných údajov marketing e-shopu
 • oznamovacia povinnosť a evidenčná povinnosť prevádzkovateľa e-shopu
 • komunikácia s Úradom
 • zákazník e-shopu ako dotknutá osoba 
 • nastavenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov v e-shope 
 • aspekty prevádzkovania e-shopu v súvislosti s ochranou osobných údajov: šablóna e-shopu, webhosting e–shopu, technická podpora poskytovaná prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom
 • Súťaže organizované prevádzkovateľom e-shopu
 • praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Viete akým spôsobom Vám musí dať kupujúci súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu? Túto a aj ďalšie povinnosti si prejdeme krok po kroku na našom seminári. Podľa nového Nariadenia GDPR, ktoré nadobudne účinnosť 25.05.2018, môže takéto nerešpektovanie nových pravidiel viesť k sankciiaž do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

prevádzkovateľom e-shopov, webových stránok, IP sektor a pod. 

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP (je držiteľom osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení v oblasti eshopov a internetových obchodov pre firmy a živnostníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme