Seminár:
Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Zmeny od 25.5.2018 v právnej úprave:

 • zmena úpravy v prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
 • súhlas zákazníka 
 • kódexy správania a certifikácie
 • informačný systém osobných údajov marketing e-shopu
 • oznamovacia povinnosť a evidenčná povinnosť prevádzkovateľa e-shopu
 • komunikácia s Úradom
 • zákazník e-shopu ako dotknutá osoba 
 • nastavenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov v e-shope 
 • aspekty prevádzkovania e-shopu v súvislosti s ochranou osobných údajov: šablóna e-shopu, webhosting e–shopu, technická podpora poskytovaná prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom
 • Súťaže organizované prevádzkovateľom e-shopu
 • praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Viete akým spôsobom Vám musí dať kupujúci súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu? Túto a aj ďalšie povinnosti si prejdeme krok po kroku na našom seminári. Podľa nového Nariadenia GDPR, ktoré nadobudne účinnosť 25.05.2018, môže takéto nerešpektovanie nových pravidiel viesť k sankciiaž do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

prevádzkovateľom e-shopov, webových stránok, IP sektor a pod. 

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Ochrana osobných údajov

Odborné publikácie:  Elektronický právnik