Seminár:
Ochrana osobných údajov pod palcom – 2 dňové školenie s workshopom

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ohľadom novej úpravy súvisiacej s ochranou osobných údajov – Nariadením GDPR, vyznali sa v základných pojmoch súvisiacich s problematikou a porozumeli inštitútom ochrany osobných údajov. Cieľom je zároveň poskytnúť náhľad do problematiky pomocou najnovších príkladov z praxe.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1.deň

Začiatok: 10:00

Obedná prestávka: 12:00 – 13:00

Prednáška 13:00 – 14:30

Prestávka na občerstvenie: 14:30 – 14:45

Prednáška 14:45 – 16:00

Obsah seminára:

Úvod do problematiky a základné pojmy

 • Úvod do problematiky – čo všetko je obsiahnuté v nariadení GDPR
 • Spoločenské faktory súvisiace s ochranou osobných údajov
 • Pôsobnosť Nariadenia GDPR
 • Vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s ochranou osobných údajov

Inštitúty ochrany osobných údajov

 • Inštitúty obsiahnuté v Nariadení GDPR
 • Podmienky spracovávania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Spracovávanie osobných údajov podľa Nariadenia GDPR v praxi

 • Praktické prípady z oblasti spracovávania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR
 • Relevantné rozhodnutia príslušných orgánov v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

2.deň

Začiatok 9:00

Prestávka na občerstvenie: 10:30 – 10:45

Prednáška: 10:45 – 12:30

Obed 12:30 – 13:00

Workshop

V cene je zahrnuté ubytovanie a vstup do SPA!

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahom seminára je poskytnúť prehľad spracovávania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR. Zároveň sa zameriava na podmienky spracovávania osobných údajov s dôrazom na praktické spracovávanie údajov a zosúladenie materiálov s novými predpismi v tejto oblasti.

Školenie bude prebiehať v exkluzívnych priestoroch hotela Zlatý Kľúčik. Okrem raňajok a obeda pre účastníkov je v cene zahrnuté ubytovanie pre 2 osoby so vstupom do SPA.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

osobám zodpovedným za spracovávanie osobných údajov, ktoré podlieha Nariadeniu GDPR – spracovávanie údajov fyzických osôb vo veľkom množstve; osobám zodpovedným za legálnosť spracovávania a súlad dokumentácie s Nariadením GDPR

Lektor

Mgr. Matej Heringeš

Mgr. Matej Heringeš

Vyštudoval Univerzitu Komenského, Právnická fakulta, z toho rok absolvoval na Právnickej fakulte v Regensburgu. V roku 2000 založil advokátsku kanceláriu Heringeš & Partner v ktorej pôsobí ako partner. Okrem publikačnej činnosti je od júna 2000 v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov pod palcom – 2 dňové školenie s workshopom

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.