Seminár

Ochrana osobných údajov pod palcom – 2 dňové školenie s workshopom

Mgr. Matej Heringeš

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ohľadom novej úpravy súvisiacej s ochranou osobných údajov – Nariadením GDPR, vyznali sa v základných pojmoch súvisiacich s problematikou a porozumeli inštitútom ochrany osobných údajov. Cieľom je zároveň poskytnúť náhľad do problematiky pomocou najnovších príkladov z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ochrana osobných údajov pod palcom – 2 dňové školenie s workshopom

1.deň

Začiatok: 10:00

Obedná prestávka: 12:00 – 13:00

Prednáška 13:00 – 14:30

Prestávka na občerstvenie: 14:30 – 14:45

Prednáška 14:45 – 16:00

Obsah seminára:

Úvod do problematiky a základné pojmy

  • Úvod do problematiky – čo všetko je obsiahnuté v nariadení GDPR
  • Spoločenské faktory súvisiace s ochranou osobných údajov
  • Pôsobnosť Nariadenia GDPR
  • Vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s ochranou osobných údajov

Inštitúty ochrany osobných údajov

  • Inštitúty obsiahnuté v Nariadení GDPR
  • Podmienky spracovávania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Spracovávanie osobných údajov podľa Nariadenia GDPR v praxi

  • Praktické prípady z oblasti spracovávania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR
  • Relevantné rozhodnutia príslušných orgánov v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

2.deň

Začiatok 9:00

Prestávka na občerstvenie: 10:30 – 10:45

Prednáška: 10:45 – 12:30

Obed 12:30 – 13:00

Workshop

V cene je zahrnuté ubytovanie a vstup do SPA!

Komu je určený

osobám zodpovedným za spracovávanie osobných údajov, ktoré podlieha Nariadeniu GDPR – spracovávanie údajov fyzických osôb vo veľkom množstve; osobám zodpovedným za legálnosť spracovávania a súlad dokumentácie s Nariadením GDPR

Harmonogram školenia: Ochrana osobných údajov pod palcom – 2 dňové školenie s workshopom

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Ochrana osobných údajov pod palcom – 2 dňové školenie s workshopom

Mgr. Matej Heringeš

Vyštudoval Univerzitu Komenského, Právnická fakulta, z toho rok absolvoval na Právnickej fakulte v Regensburgu. V roku 2000 založil advokátsku kanceláriu Heringeš & Partner v ktorej pôsobí ako partner. Okrem publikačnej činnosti je od júna 2000 v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.