Seminár

Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur, alebo 4% obratu zamestnávateľa.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Aplikácia novej právnej úpravy po 25.5.2018:

 • ako v praxi získať súhlas pacienta so spracúvaním OÚ,
 • informačná povinnosť lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia v preukázateľnej forme,
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zdravotných sestier,
 • právne základy v zmysle ktorých je možné spracúvať OÚ pacientov,
 • ako prijať a zaviesť bezpečnostné opatrenia lekára alebo zdravotníckeho zariadenia,
 • základné náležitosti písomného poverenia zdravotných sestier,
 • kedy je potrebné poveriť zodpovednú osobu,
 • nové pojmy podľa GDPR a ich aplikácia v praxi,
 • spracúvania biometrických údajov,
 • najčastejšie prípady uchovávania osobných údajov,
 • porušenie základných zásad spracúvania OÚ a ich príklady.

Komu je určený

Zdravotnícky personál, lekári, zdravotnícke zariadenia.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.