Seminár:
Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur, alebo 4% obratu zamestnávateľa.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Aplikácia novej právnej úpravy po 25.5.2018:

 • ako v praxi získať súhlas pacienta so spracúvaním OÚ,
 • informačná povinnosť lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia v preukázateľnej forme,
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zdravotných sestier,
 • právne základy v zmysle ktorých je možné spracúvať OÚ pacientov,
 • ako prijať a zaviesť bezpečnostné opatrenia lekára alebo zdravotníckeho zariadenia,
 • základné náležitosti písomného poverenia zdravotných sestier,
 • kedy je potrebné poveriť zodpovednú osobu,
 • nové pojmy podľa GDPR a ich aplikácia v praxi,
 • spracúvania biometrických údajov,
 • najčastejšie prípady uchovávania osobných údajov,
 • porušenie základných zásad spracúvania OÚ a ich príklady.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

V súvislosti s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami zavádza nariadenie GDPR nové povinnosti. Súhlas pacienta, informačná povinnosť lekára a pod. sa riadia novými pravidlami nariadenia GDPR. Tieto nové pravidlá pre lekárov a zdravotnícke zariadenia si na našom seminári prejdeme krok za krokom tak, aby ste vedeli vypracovať potrebnú dokumentáciu a vyhli sa pokutám, ktoré môžu podľa nového zákona byť až do výšky 20.000.000 Eur.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zdravotnícky personál, lekári, zdravotnícke zariadenia.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP (je držiteľom osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení v oblasti eshopov a internetových obchodov pre firmy a živnostníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

PDF na stiahnutie:  Mzdová učtáreň