Seminár

Profesionálna asistentka

Mgr. Eva Martinovičová

6.7. – 7.7.2022, ONLINE6.7. – 7.7.2022, Bratislava3.10. – 4.10.2022, ONLINE3.10. – 4.10.2022, Bratislava

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

6.7.2022, ONLINE6.7.2022, Bratislava10.10.2022, ONLINE10.10.2022, Bratislava

Seminár

Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

Mgr. Zuzana Motúzová

7.7.2022, ONLINE7.7.2022, Bratislava7.10.2022, ONLINE7.10.2022, Bratislava

Seminár

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii - od 17. 7. 2022 a ďalšie zmeny v insolvenčnom práve

JUDr. Miroslav Ďuračinský

8.7.2022, ONLINE8.7.2022, Bratislava22.9.2022, ONLINE22.9.2022, Bratislava

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

8.7.2022, ONLINE8.7.2022, Bratislava19.10.2022, ONLINE19.10.2022, Bratislava

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

8.7.2022, ONLINE8.7.2022, Bratislava20.9.2022, ONLINE20.9.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Teamleader vo výrobe - psychologické know how

PhDr. Tatiana Lesayová

11.7. – 15.7.2022, ONLINE11.7. – 15.7.2022, Bratislava21.11. – 25.11.2022, ONLINE21.11. – 25.11.2022, Bratislava

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

13.7.2022, ONLINE13.7.2022, Bratislava14.10.2022, Bratislava14.10.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

13.7. – 15.7.2022, ONLINE13.7. – 15.7.2022, Bratislava20.9. – 22.9.2022, Bratislava20.9. – 22.9.2022, ONLINE

Seminár

Cenotvorba v stavebnej praxi - workshop

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

14.7.2022, ONLINE14.7.2022, Bratislava25.10.2022, ONLINE25.10.2022, Bratislava

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

14.7.2022, ONLINE14.7.2022, Bratislava

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

15.7.2022, ONLINE15.7.2022, Bratislava12.10.2022, Bratislava12.10.2022, ONLINE

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

18.7. – 19.7.2022, ONLINE18.7. – 19.7.2022, Bratislava28.11. – 29.11.2022, ONLINE28.11. – 29.11.2022, Bratislava

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

18.7.2022, ONLINE18.7.2022, Bratislava13.9.2022, ONLINE13.9.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

18.7. – 20.7.2022, ONLINE18.7. – 20.7.2022, Bratislava7.12. – 9.12.2022, ONLINE7.12. – 9.12.2022, Bratislava

Seminár

Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Ing. Hedviga Vadinová

19.7.2022, ONLINE19.7.2022, Bratislava27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2022

Mgr. Martina Galabová

20.7.2022, ONLINE20.7.2022, Bratislava6.9.2022, ONLINE6.9.2022, Bratislava

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

20.7.2022, ONLINE20.7.2022, Bratislava15.8.2022, ONLINE15.8.2022, Bratislava

Seminár

INTRASTAT - výrazné zmeny pre rok 2022

Ing. Tibor Vojtko

20.7.2022, ONLINE20.7.2022, Bratislava6.9.2022, ONLINE6.9.2022, Bratislava

Seminár

Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

Vladimír Šimko

20.7.2022, ONLINE20.7.2022, Bratislava7.11.2022, ONLINE7.11.2022, Bratislava

Seminár

Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

JUDr. Lucia Sabová Danková

21.7.2022, ONLINE21.7.2022, Bratislava14.11.2022, ONLINE14.11.2022, Bratislava

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese v roku 2022

Mgr. Eva Braxatorisová

21.7.2022, Bratislava21.7.2022, ONLINE23.9.2022, Bratislava23.9.2022, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2022

Ing. Peter Gallovič

21.7.2022, ONLINE19.8.2022, ONLINE19.8.2022, Bratislava13.9.2022, ONLINE

Seminár

Ako znížiť fluktuáciu vo firme

PhDr. Tatiana Lesayová

25.7.2022, Bratislava25.7.2022, ONLINE27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava

Seminár

Agile/Scrum základy

Diana Rusnáková

25.7.2022, ONLINE25.7.2022, Bratislava22.11.2022, ONLINE22.11.2022, Bratislava

Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

27.7.2022, Bratislava27.7.2022, ONLINE14.9.2022, Bratislava14.9.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

28.7. – 29.7.2022, ONLINE28.7. – 29.7.2022, Bratislava15.12. – 16.12.2022, ONLINE15.12. – 16.12.2022, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

3.8.2022, Bratislava3.8.2022, ONLINE20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Finančné riadenie: jazykovo-komunikačný workshop v angličtine

Mgr. Zuzana Štrbáková

3.8. – 17.8.2022, ONLINE3.8. – 17.8.2022, Bratislava30.11. – 2.12.2022, ONLINE30.11. – 2.12.2022, Bratislava

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2022

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

4.8.2022, ONLINE4.8.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE17.10.2022, Bratislava

Seminár

Vedenie efektívneho vyjednávania

PhDr. Tatiana Lesayová

5.8.2022, ONLINE5.8.2022, Bratislava15.11.2022, ONLINE15.11.2022, Bratislava

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

8.8.2022, ONLINE8.8.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

8.8.2022, ONLINE8.8.2022, Bratislava16.11.2022, ONLINE16.11.2022, Bratislava

Seminár

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2022

Ing. Tibor Vojtko, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

8.8. – 9.8.2022, ONLINE8.8. – 9.8.2022, Bratislava20.10. – 21.10.2022, ONLINE20.10. – 21.10.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

8.8. – 10.8.2022, ONLINE8.8. – 10.8.2022, Bratislava5.10. – 7.10.2022, ONLINE5.10. – 7.10.2022, Bratislava