Seminár

Bankovníctvo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Banking)

JUDr. Zuzana Hložová

29.2.2024, Bratislava29.2.2024, ONLINE17.9.2024, Bratislava17.9.2024, ONLINE

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová

4.3.2024, Bratislava4.3.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Ako rozbehnúť StartUp

Ing. Peter Andrišin

4.3. – 5.3.2024, Bratislava4.3. – 5.3.2024, ONLINE14.8. – 15.8.2024, Bratislava14.8. – 15.8.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

4.3.2024, Bratislava4.3.2024, ONLINE29.10.2024, Bratislava29.10.2024, ONLINE

Seminár

Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

4.3.2024, Bratislava4.3.2024, ONLINE10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

4.3.2024, ONLINE4.3.2024, Bratislava9.4.2024, Bratislava9.4.2024, ONLINE

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

5.3.2024, Bratislava5.3.2024, ONLINE24.5.2024, Bratislava24.5.2024, ONLINE

Seminár

Zložitejšie výpočty

Andrej Ľupták

5.3.2024, Bratislava5.3.2024, ONLINE8.10.2024, Bratislava8.10.2024, ONLINE

Seminár

Profesionálna asistentka

PhDr. Tatiana Lesayová

6.3. – 7.3.2024, Bratislava6.3. – 7.3.2024, ONLINE17.7. – 18.7.2024, Bratislava17.7. – 18.7.2024, ONLINE

Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) - právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Fitala ACC

6.3. – 7.3.2024, Bratislava6.3. – 7.3.2024, ONLINE12.6. – 13.6.2024, Bratislava12.6. – 13.6.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE21.5.2024, Bratislava21.5.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

6.3.2024, ONLINE6.3.2024, Bratislava13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE

Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Milina Schifferdeckerová

6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana súkromia zamestnancov na pracovisku

Mgr. Zuzana Maruniakova

6.3.2024, ONLINE24.6.2024, ONLINE16.9.2024, ONLINE4.12.2024, ONLINE

Seminár

Finančný kontroling

Dr. Milan Veščičík

6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE13.6.2024, Bratislava13.6.2024, ONLINE

Seminár

Sabotéri v našej hlave

Ján Dubnička

7.3.2024, Bratislava7.3.2024, ONLINE

Seminár

Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

7.3.2024, Bratislava7.3.2024, ONLINE13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE

Seminár

Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

7.3.2024, Bratislava7.3.2024, ONLINE18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE

Seminár

AML pre pokročilých

Ján Maxim

8.3.2024, Bratislava8.3.2024, ONLINE19.9.2024, Bratislava19.9.2024, ONLINE

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Bogárová

8.3.2024, ONLINE8.3.2024, Bratislava6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Mgr. Zuzana Štrbáková

8.3. – 22.3.2024, Bratislava8.3. – 22.3.2024, ONLINE24.7. – 26.7.2024, Bratislava24.7. – 26.7.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

11.3.2024, ONLINE11.3.2024, Bratislava15.5.2024, Bratislava15.5.2024, ONLINE

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

11.3.2024, ONLINE11.3.2024, Bratislava20.5.2024, Bratislava20.5.2024, ONLINE

Seminár

Práca so spätnou väzbou - cesta k efektívnejšej komunikácii

Mgr. Katarína Fitala ACC

11.3.2024, Bratislava11.3.2024, ONLINE4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

EIA a stavebný zákon - vzájomné súvislosti Kurz k zákonu č. 24/2006 Z. z. (EIA) a k zákonu 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Luciak

11.3. – 12.3.2024, Bratislava11.3. – 12.3.2024, ONLINE20.5. – 21.5.2024, Bratislava20.5. – 21.5.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava23.5.2024, Bratislava23.5.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava23.4.2024, ONLINE23.4.2024, Bratislava

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

12.3.2024, Bratislava12.3.2024, ONLINE10.6.2024, Bratislava10.6.2024, ONLINE

Seminár

Interpersonálne role personalistu - hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Psychológia v praxi HR pre personalistov Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

12.3. – 14.3.2024, ONLINE12.3. – 14.3.2024, Bratislava13.5. – 15.5.2024, Bratislava13.5. – 15.5.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Senior mzdová účtovníčka

Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.3. – 20.3.2024, Bratislava12.3. – 20.3.2024, ONLINE14.10. – 21.10.2024, Bratislava14.10. – 21.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

Ivana Brutenič, PhDr. Martin Jakubek PhD.

12.3. – 14.3.2024, Bratislava12.3. – 14.3.2024, ONLINE10.6. – 12.6.2024, Bratislava10.6. – 12.6.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

13.3.2024, ONLINE13.3.2024, Bratislava14.5.2024, Bratislava14.5.2024, ONLINE

Seminár

Mzdy pre začiatočníkov - všetko, aby ste mohli úspešne začať

Júlia Pšenková

13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE

Seminár

Logistika nákupu a riadenie zásob

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

13.3. – 14.3.2024, Bratislava3.10. – 4.10.2024, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

13.3. – 15.3.2024, Bratislava13.3. – 15.3.2024, ONLINE7.10. – 9.10.2024, Bratislava7.10. – 9.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

13.3. – 26.3.2024, Bratislava13.3. – 26.3.2024, ONLINE6.6. – 14.6.2024, Bratislava6.6. – 14.6.2024, ONLINE