Seminár:
Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 340 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je zistiť, či ste všetky povinnosti súvisiace s novými pravidlami ochrany osobných údajov splnili správne. Prejdeme si všetky špecifiká a problémové časti novej právnej úpravy a naučíme sa ako spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom, bez hrozby uloženia likvidačných pokút. Druhý deň školenia je vedený formou workshopu.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. deň

Aplikácia novej právnej úpravy po 25.5.2018:

 • ako v praxi získať súhlas pacienta so spracúvaním OÚ
 • informačná povinnosť lekára alebo zdravotníckeho zariadenia v preukázateľnej forme
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zdravotných sestier
 • právne základy, v zmysle ktorých je možné spracúvať OÚ pacientov
 • ako prijať a zaviesť bezpečnostné opatrenia lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • základné náležitosti písomného poverenia zdravotných sestier
 • kedy je potrebné poveriť zodpovednú osobu
 • nové pojmy podľa GDPR a ich aplikácia v praxi
 • spracúvania biometrických údajov
 • najčastejšie prípady uchovávania osobných údajov
 • porušenie základných zásad spracúvania OÚ a ich príklady

2. deň

Workshop

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vykonali ste všetky potrebné opatrenia a vypracovali povinnú dokumentáciu podľa nariadenia GDPR v oblasti novej právnej úpravy ochrany osobných údajov? Nové pravidlá na ochranu osobných údajov musia vo firmách, školách, zdravotných a iných zariadeniach a pod. platiť od 25.05.2018.

Na našom praktickom seminári si bod po bode prejdeme všetky opatrenia, ktoré ste mali prijať a vykonať, vrátane celej dokumentácie, ktorú ste mali vypracovať a dať podpísať. Naučíte sa, ako spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom, tak aby ste sa vyhli sankciám zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré siahajú až do výšky 20 mil. Eur, alebo 4% obratu daného prevádzkovateľa.

Druhý deň školenia je vedený formou workshopu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zdravotnícky personál, lekári, zdravotnícke zariadenia a pod.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  Legislatívne zmeny pre živnostníkov