Seminár

Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Cieľom seminára je zistiť, či ste všetky povinnosti súvisiace s novými pravidlami ochrany osobných údajov splnili správne. Prejdeme si všetky špecifiká a problémové časti novej právnej úpravy a naučíme sa ako spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom, bez hrozby uloženia likvidačných pokút. Druhý deň školenia je vedený formou workshopu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

1. deň

Aplikácia novej právnej úpravy po 25.5.2018:

 • ako v praxi získať súhlas pacienta so spracúvaním OÚ
 • informačná povinnosť lekára alebo zdravotníckeho zariadenia v preukázateľnej forme
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zdravotných sestier
 • právne základy, v zmysle ktorých je možné spracúvať OÚ pacientov
 • ako prijať a zaviesť bezpečnostné opatrenia lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • základné náležitosti písomného poverenia zdravotných sestier
 • kedy je potrebné poveriť zodpovednú osobu
 • nové pojmy podľa GDPR a ich aplikácia v praxi
 • spracúvania biometrických údajov
 • najčastejšie prípady uchovávania osobných údajov
 • porušenie základných zásad spracúvania OÚ a ich príklady

2. deň

Workshop

Komu je určený

Zdravotnícky personál, lekári, zdravotnícke zariadenia a pod.

Harmonogram školenia: Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 15 ročnou právnou praxou. Venuje sa uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.