Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Poznáte povinnosti riaditeľov a učiteľov pri spracúvaní osobných údajov a ich zodpovednosť? Poznáte spôsob vedenia a rozsah dokumentácie GDPR v školstve?  Zoznámte sa s novými povinnosťami voči žiakom, rodičom a zamestnancom. Kurz je doplnený množstvom praktických príkladov. Každý účastník navyše získa v cene školenia potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

 • Povinnosti riaditeľov a učiteľov pri spracúvaní osobných údajov
 • Zodpovednosť, riziká a následky riaditeľov a učiteľov
 • Spôsob a forma nakladania s osobnými údajmi žiakov a učiteľov
 • Základné pojmy podľa GDPR v školstve
 • Právne základy spracúvania osobných údajov v školstve
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov žiaka
 • Povinnosti pri informovaní rodičov
 • Práva žiakov a rodičov a povinné poučenie
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia v školstve
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR v školstve
 • Nové povinnosti voči žiakom, rodičom žiakov, zamestnancom a praktické dôsledky
 • Praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a zmene potrebnej dokumentácie
 • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom

Komu je určený

riaditeľom, vedúcim zamestnancom, učiteľom a prevádzkovateľov školských zariadení vrátane vysokých škôl 

Harmonogram školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 15 ročnou právnou praxou. Venuje sa uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.