Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Poznáte povinnosti riaditeľov a učiteľov pri spracúvaní osobných údajov a ich zodpovednosť? Poznáte spôsob vedenia a rozsah dokumentácie GDPR v školstve?  Zoznámte sa s novými povinnosťami voči žiakom, rodičom a zamestnancom. Kurz je doplnený množstvom praktických príkladov. Každý účastník navyše získa v cene školenia potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.

Obsahová náplň

 • Povinnosti riaditeľov a učiteľov pri spracúvaní osobných údajov
 • Zodpovednosť, riziká a následky riaditeľov a učiteľov
 • Spôsob a forma nakladania s osobnými údajmi žiakov a učiteľov
 • Základné pojmy podľa GDPR v školstve
 • Právne základy spracúvania osobných údajov v školstve
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov žiaka
 • Povinnosti pri informovaní rodičov
 • Práva žiakov a rodičov a povinné poučenie
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia v školstve
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR v školstve
 • Nové povinnosti voči žiakom, rodičom žiakov, zamestnancom a praktické dôsledky
 • Praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a zmene potrebnej dokumentácie
 • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom

Komu je určený

riaditeľom, vedúcim zamestnancom, učiteľom a prevádzkovateľov školských zariadení vrátane vysokých škôl 

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

7.3.2022

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

7.3.2022

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

9.5.2022

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

9.5.2022

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.8.2022

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.8.2022

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.