Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

6.8.2024, ONLINE6.8.2024, Bratislava27.9.2024, Bratislava27.9.2024, ONLINE

Seminár

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

26.6. – 27.6.2024, Bratislava26.6. – 27.6.2024, ONLINE15.10. – 16.10.2024, Bratislava15.10. – 16.10.2024, ONLINE

Seminár

Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Ing. Hedviga Vadinová

8.7.2024, Bratislava8.7.2024, ONLINE4.10.2024, Bratislava4.10.2024, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.7.2024, Bratislava8.7.2024, ONLINE2.10.2024, Bratislava2.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

8.7. – 10.7.2024, Bratislava8.7. – 10.7.2024, ONLINE11.9. – 13.9.2024, Bratislava11.9. – 13.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe

PhDr. Tatiana Lesayová

8.7. – 10.7.2024, Bratislava8.7. – 10.7.2024, ONLINE4.11. – 6.11.2024, Bratislava4.11. – 6.11.2024, ONLINE

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

9.7.2024, Bratislava9.7.2024, ONLINE18.10.2024, Bratislava18.10.2024, ONLINE

Seminár

Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE16.12.2024, Bratislava16.12.2024, ONLINE

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE30.9.2024, Bratislava30.9.2024, ONLINE

Seminár

CFC pravidlá pre FO a PO

Ing. Milan Kúdela

10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE5.11.2024, Bratislava5.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

10.7. – 12.7.2024, Bratislava10.7. – 12.7.2024, ONLINE14.10. – 16.10.2024, Bratislava14.10. – 16.10.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

11.7.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE28.11.2024, Bratislava

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2024

Ing. Peter Gallovič

11.7.2024, Bratislava11.7.2024, ONLINE10.9.2024, Bratislava10.9.2024, ONLINE

Seminár

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

Martin Spano

11.7.2024, ONLINE20.9.2024, ONLINE14.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

15.7. – 17.7.2024, Bratislava15.7. – 17.7.2024, ONLINE9.12. – 11.12.2024, Bratislava9.12. – 11.12.2024, ONLINE

Konferencia

Online konferencia nielen pre stavebné úrady - 2 top témy: územné plány podľa novej právnej úpravy od 1.7.2024 a povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky

Mgr. Slavomíra Salajová, Ing. arch. Imrich Pleidel, Mgr. Art. Katarína Štefancová, Ing. Erika Kusyová

16.7.2024, ONLINE

Seminár

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

16.7.2024, Bratislava16.7.2024, ONLINE27.11.2024, Bratislava27.11.2024, ONLINE

Seminár

Profesionálna asistentka

PhDr. Tatiana Lesayová

17.7. – 18.7.2024, Bratislava17.7. – 18.7.2024, ONLINE30.10. – 31.10.2024, Bratislava30.10. – 31.10.2024, ONLINE

Seminár

Compliance management system (CMS)

Ján Maxim

17.7.2024, Bratislava17.7.2024, ONLINE30.10.2024, Bratislava30.10.2024, ONLINE

Konferencia

"Veľká" novela verejného obstarávania od 1.8.2024 a jej dopady na prax

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Ing. Ivana Hodošiová

18.7.2024, ONLINE

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

18.7.2024, Bratislava18.7.2024, ONLINE20.9.2024, Bratislava20.9.2024, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

18.7.2024, ONLINE18.7.2024, Bratislava18.9.2024, ONLINE18.9.2024, Bratislava

Seminár

Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

JUDr. Štefan Pilár

18.7.2024, Bratislava18.7.2024, ONLINE18.10.2024, Bratislava18.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

18.7. – 19.7.2024, Bratislava18.7. – 19.7.2024, ONLINE12.12. – 13.12.2024, Bratislava12.12. – 13.12.2024, ONLINE

Seminár

Finančné plánovanie a reporting

Dr. Milan Veščičík

19.7.2024, Bratislava19.7.2024, ONLINE9.9.2024, Bratislava9.9.2024, ONLINE

Seminár

Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

Mgr. Veronika Baláž

22.7.2024, Bratislava22.7.2024, ONLINE23.10.2024, Bratislava23.10.2024, ONLINE

Seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

JUDr. Tomáš Buzinger

23.7.2024, Bratislava23.7.2024, ONLINE30.9.2024, Bratislava30.9.2024, ONLINE

Seminár

Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

JUDr. Lucia Sabová Danková

23.7.2024, Bratislava23.7.2024, ONLINE11.10.2024, Bratislava11.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

23.7.2024, ONLINE23.7.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE13.8.2024, Bratislava

Seminár

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

Ivan Pauer

23.7.2024, Bratislava23.7.2024, ONLINE4.9.2024, Bratislava4.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Mgr. Zuzana Štrbáková

24.7. – 26.7.2024, Bratislava24.7. – 26.7.2024, ONLINE8.11. – 22.11.2024, Bratislava8.11. – 22.11.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

25.7.2024, Bratislava25.7.2024, ONLINE8.10.2024, Bratislava8.10.2024, ONLINE

Seminár

Oddlženie - osobný bankrot a splátkový kalendár

JUDr. Miroslav Duračinský

26.7.2024, Bratislava26.7.2024, ONLINE6.9.2024, Bratislava6.9.2024, ONLINE

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

31.7.2024, Bratislava31.7.2024, ONLINE16.9.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

5.8.2024, Bratislava5.8.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

6.8.2024, Bratislava6.8.2024, ONLINE7.10.2024, Bratislava7.10.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

7.8.2024, Bratislava7.8.2024, ONLINE23.10.2024, Bratislava23.10.2024, ONLINE