Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2023

Mgr. Martina Galabová

19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava16.1.2024, ONLINE16.1.2024, Bratislava

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

6.10.2023, ONLINE6.10.2023, Bratislava1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Andrej Ľupták

6.10. – 8.12.2023, Bratislava6.10. – 8.12.2023, ONLINE6.2. – 16.4.2024, Bratislava6.2. – 16.4.2024, ONLINE

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

9.10.2023, ONLINE9.10.2023, Bratislava1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Bratislava

Seminár

Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

Andrej Ľupták

9.10.2023, Bratislava9.10.2023, ONLINE22.3.2024, Bratislava22.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

Mgr. Veronika Baláž

9.10.2023, ONLINE9.10.2023, Bratislava13.2.2024, Bratislava13.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

9.10. – 11.10.2023, ONLINE9.10. – 11.10.2023, Bratislava17.1. – 19.1.2024, Bratislava17.1. – 19.1.2024, ONLINE

Konferencia

ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

10.10.2023, ONLINE

Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Fitala ACC

10.10.2023, ONLINE10.10.2023, Bratislava15.2.2024, Bratislava15.2.2024, ONLINE

Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

10.10.2023, Bratislava10.10.2023, ONLINE24.1.2024, Bratislava24.1.2024, ONLINE

Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

11.10.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava9.2.2024, Bratislava9.2.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o účtovníctve v praxi v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE10.1.2024, Bratislava10.1.2024, ONLINE

Seminár

Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE

Seminár

Dohovor CMR

Milan Čech

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE5.12.2023, Bratislava5.12.2023, ONLINE

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Chat GPT a jeho využitie v marketingu

Veronika Bošková

11.10.2023, ONLINE7.2.2024, ONLINE17.4.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

11.10. – 13.10.2023, ONLINE11.10. – 13.10.2023, Bratislava26.2. – 28.2.2024, Bratislava26.2. – 28.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

EIA a stavebný zákon - vzájomné súvislosti Kurz k zákonu č. 24/2006 Z. z. (EIA) a k zákonu 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Luciak

11.10. – 12.10.2023, ONLINE11.10. – 12.10.2023, Bratislava17.1. – 18.1.2024, Bratislava17.1. – 18.1.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

Ivana Brutenič, PhDr. Martin Jakubek PhD.

11.10. – 13.10.2023, Bratislava11.10. – 13.10.2023, ONLINE12.2. – 14.2.2024, Bratislava12.2. – 14.2.2024, ONLINE

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

12.10.2023, ONLINE13.11.2023, ONLINE13.11.2023, Bratislava31.1.2024, ONLINE

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

12.10.2023, ONLINE12.10.2023, Bratislava13.2.2024, Bratislava13.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

12.10. – 26.10.2023, ONLINE12.10. – 26.10.2023, Bratislava13.3. – 21.3.2024, Bratislava13.3. – 21.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa odlíšiť od konkurencie a prilákať správnych kandidátov

Jana Sliacka

13.10.2023, Bratislava13.10.2023, ONLINE14.2.2024, Bratislava14.2.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

JUDr. Lucia Sabová Danková

13.10.2023, ONLINE22.1.2024, ONLINE22.1.2024, Bratislava5.4.2024, ONLINE

Seminár

Finančný kontroling

Dr. Milan Veščičík

13.10.2023, ONLINE13.10.2023, Bratislava6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE

Seminár

Jednoduché výpočty, úvod do analýzy dát

Andrej Ľupták

13.10.2023, Bratislava13.10.2023, ONLINE13.2.2024, Bratislava13.2.2024, ONLINE

Seminár

LinkedIn - prakticky pre personalistov

Ivana Brutenič

13.10.2023, Bratislava13.10.2023, ONLINE13.2.2024, Bratislava13.2.2024, ONLINE

Seminár

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Ing. Jozef Bočkaj

16.10.2023, ONLINE16.10.2023, Bratislava25.1.2024, Bratislava25.1.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2023 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

16.10.2023, ONLINE16.10.2023, Bratislava21.11.2023, ONLINE21.11.2023, Bratislava

Seminár

Právna profesia - seminár v anglickom jazyku (The Legal Profession)

JUDr. Zuzana Hložová

16.10.2023, Bratislava16.10.2023, ONLINE22.2.2024, Bratislava22.2.2024, ONLINE

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

16.10. – 17.10.2023, Bratislava16.10. – 17.10.2023, ONLINE7.12. – 8.12.2023, Bratislava7.12. – 8.12.2023, ONLINE

Seminár

Ochrana súkromia zamestnancov na pracovisku

Mgr. Zuzana Maruniakova

16.10.2023, ONLINE6.3.2024, ONLINE24.6.2024, ONLINE16.9.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Najlepšie nástroje umelej inteligencie pre zvýšenie produktivity

Martin Spano

16.10.2023, ONLINE2.2.2024, ONLINE15.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Právnická angličtina - prípravný kurz na skúšky TOLES

JUDr. Zuzana Hložová

16.10. – 18.12.2023, Bratislava16.10. – 18.12.2023, ONLINE22.2. – 2.5.2024, Bratislava22.2. – 2.5.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

16.10. – 18.10.2023, ONLINE16.10. – 18.10.2023, Bratislava13.12. – 15.12.2023, ONLINE13.12. – 15.12.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

16.10. – 18.10.2023, Bratislava16.10. – 18.10.2023, ONLINE15.4. – 17.4.2024, Bratislava15.4. – 17.4.2024, ONLINE

Seminár

Oddlženie - osobný bankrot a splátkový kalendár

JUDr. Miroslav Duračinský

17.10.2023, ONLINE17.10.2023, Bratislava26.2.2024, ONLINE26.2.2024, Bratislava

Seminár

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

Ing. František Csefelvay

17.10.2023, ONLINE17.10.2023, Bratislava27.11.2023, ONLINE27.11.2023, Bratislava

Seminár

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

Ivan Pauer

17.10.2023, ONLINE17.10.2023, Bratislava7.2.2024, Bratislava7.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Mgr. Zuzana Štrbáková

17.10. – 31.10.2023, Bratislava17.10. – 31.10.2023, ONLINE8.3. – 22.3.2024, Bratislava8.3. – 22.3.2024, ONLINE