Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Verejnej správa

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Poznáte zodpovednosť, spôsob a formu nakladania s osobnými údajmi zamestnancov vo verejnej správe? Poznáte rozsah dokumentácie GDPR vo verejnej správe. Školenie je doplnené množstvom praktických príkladov. Navyše každý účastník získa potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.

Obsahová náplň

 • Povinnosti zamestnancov vo verejnej správe pri spracúvaní osobných údajov
 • Zodpovednosť, riziká a následky zamestnancov vo verejnej správe
 • Spôsob a forma nakladania s osobnými údajmi zamestnancami vo verejnej správe
 • Základné pojmy podľa GDPR vo verejnej správe
 • Právne základy spracúvania osobných údajov vo verejnej správe
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov vo verejnej správe
 • Monitorovanie a kamerové systémy
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia vo verejnej správe
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR vo verejnej správe
 • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom

Komu je určený

Školenie je určené zamestnancom vo verejnom sektore

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

31.3.2021

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

31.3.2021

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

27.7.2021

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

27.7.2021

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.10.2021

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.10.2021

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.