Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa verejnej správy

Poznáte zodpovednosť, spôsob a formu nakladania s osobnými údajmi zamestnancov vo verejnej správe? Poznáte rozsah dokumentácie GDPR vo verejnej správe? Školenie je doplnené množstvom praktických príkladov. Navyše, každý účastník získa potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Povinnosti zamestnancov vo verejnej správe pri spracúvaní osobných údajov
 • Zodpovednosť, riziká a následky zamestnancov vo verejnej správe
 • Spôsob a forma nakladania s osobnými údajmi zamestnancami vo verejnej správe
 • Základné pojmy podľa GDPR vo verejnej správe
 • Právne základy spracúvania osobných údajov vo verejnej správe
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov vo verejnej správe
 • Monitorovanie a kamerové systémy
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia vo verejnej správe
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR vo verejnej správe
 • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom

Komu je určený

Školenie je určené zamestnancom vo verejnom sektore

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.