Seminár

Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

FIDIC 2017 bol prepracovaný s cieľom zlepšiť jeho použiteľnosť a zrozumiteľnosť pre všetky strany zmluvy. Tento dokument priniesol niekoľko zmien v porovnaní s predchádzajúcimi verziami, ktoré sa snažia vyriešiť niektoré nedostatky a problémy, ktoré sa vyskytli v minulosti. Jednou z najdôležitejších noviniek je postup uplatňovania nárokov. Počas školenia vás oboznámime so zmenami v porovnaní s predchádzajúcimi verziami a prinesieme konkrétne príklady z praxe. Školenie vedie skúsený lektor JUDr. Juraj Tkáč, ktorý má na Slovensku ako jediný referenciu na projekt podľa FIDICU 2017.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

FIDIC 2017 priniesol niekoľko zmien v porovnaní s predchádzajúcimi verziami . Niektoré z týchto zmien sú:

  • Zahrnutie nového ustanovenia na riešenie súčasného oneskorenia.
  • Existencia postupu na riešenie schopnosti Stavebného dozoru požiadať o návrh na zmenu a ako musí na to reagovať Zhotoviteľ.
  • Prepracovanie postupu pre uplatňovanie nárokov.
  • Prepracovanie postupu riešenia sporov.

Zároveň sa v praxi však už objavujú kritické ohlasy na novinky FIDIC 2017, najčastejšie ide o:

  • Zložitosť a nejasnosť jazyka.
  • Nedostatočná ochrana zhotoviteľa.
  • Nedostatočná ochrana pred zmenami v právnych predpisoch.
  • Nedostatočná ochrana pred zmenami v technológiách.

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 16:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.