Seminár

Alternatívne zadanie verejných zákaziek na základe podmienok FIDIC (case study Materská škola)

Webinár predstaví na príklade case study projektu Materská škola, Milovice (ČR) alternatívny spôsob zadávania verejných zákaziek v súlade so zákonmi na základe funkčných požiadaviek na dielo. Súčasťou Súťažných podkladov boli iba pôdorysy objektu a jeho vizualizácie, zhotoviteľ stavby dodal celé dielo vrátane projektovej dokumentácie, na základe definície funkčných požiadaviek diela a Technických špecifikácií, dielo bolo realizované na základe zmluvy o dielo. Realizácia diela v požadovanej kvalite vykázala naviacpráce vo výške iba 2 % ceny diela, ktorá bola bez zariadenia a vybavenia 1 mil. eur.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.