Seminár

Alternatívne zadanie verejných zákaziek na základe podmienok FIDIC (case study Materská škola)

Dr. Ing. Milan Oleríny

Webinár predstaví na príklade case study projektu Materská škola, Milovice (ČR) alternatívny spôsob zadávania verejných zákaziek v súlade so zákonmi na základe funkčných požiadaviek na dielo. Súčasťou Súťažných podkladov boli iba pôdorysy objektu a jeho vizualizácie, zhotoviteľ stavby dodal celé dielo vrátane projektovej dokumentácie, na základe definície funkčných požiadaviek diela a Technických špecifikácií, dielo bolo realizované na základe zmluvy o dielo. Realizácia diela v požadovanej kvalite vykázala naviacpráce vo výške iba 2 % ceny diela, ktorá bola bez zariadenia a vybavenia 1 mil. eur.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Alternatívne zadanie verejných zákaziek na základe podmienok FIDIC (case study Materská škola)

Harmonogram školenia: Alternatívne zadanie verejných zákaziek na základe podmienok FIDIC (case study Materská škola)

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Alternatívne zadanie verejných zákaziek na základe podmienok FIDIC (case study Materská škola)

Dr. Ing. Milan Oleríny

Má skúsenosti s prípravou a realizáciou 14 škôl v Čechách a na Slovensku, aktuálne pracuje na projektoch 4 škôl v ČR.

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.