Seminár:
Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom je získanie základných informácií o tomto spôsobe zadávania zákaziek tak, ako sú jeho nesporné výhody využívané v zahraničnej praxi. Ide predovšetkým o výrazné obmedzenie rozsahu viacprác projektov, keďže projektovú dokumentáciu vypracuje dodávateľ stavby.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 9.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Organizácia ponukového konania podmienok FIDIC.
 • Rozbor základných zmluvných podmienok FIDIC P&DB.
 • Rozbor a príprava špecifických zmluvných podmienok.
 • Cenotvorba v prípade podmienok FIDIC P&DB, kalkulácia viacprác.
 • Zohľadnenie zmluvných a špecifických podmienok FIDIC v cenách dodávateľa.
 • Prílohy zmluvy a ich význam pre zadávateľa.
 • Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB.
 • Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC P&DB, požiadavky na projektové práce.
 • Technické špecifikácie a Verejné obstarávanie.
 • Technické špecifikácie ako súčasť zadávacích podkladov, ich význam.
 • Príprava technických špecifikácií po stavebných súboroch a profesiách.
 • Rozsah a miera podrobnosti technických špecifikácií.
 • Doporučená literatúra.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom je získanie základných informácií o spôsobe zadávania zákaziek tak, ako sú jeho nesporné výhody využívané v zahraničnej praxi. Ide predovšetkým o výrazné obmedzenie rozsahu viacprác projektov, keďže projektovú dokumentáciu vypracuje dodávateľ stavby. 

Na druhej strane sú kladené požiadavky na vypracovanie zadávacej dokumentácie, predovšetkým podrobných technických špecifikácií a zásadne iný charakter zmluvy, než je obsahom Červeného FIDICu, predovšetkým z hľadiska požiadaviek na presný popis a rozsah projektovej dokumentácie, ktorú vypracuje generálny dodávateľ stavby.

Technické špecifikácie sú významným nástrojom na zníženie rizika zadávateľa na projektoch Žltého FIDICu a ich význam je nezastupiteľný. Rozšíreniu použitia týchto podmienok u nás bráni predovšetkým nedostatok skúseností našich subjektov s použitím podmienok Žltý FIDIC.

Ponúkame tento seminár ako jediný na Slovensku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

pracovníkom prípravy, technikom a stavbyvedúcim na stavbách a zadávateľom, ktorí pracujú na základe podmienok tzv. Žltého FIDICu

Lektor

Dr. Ing. Milan Oleríny

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu.

V minulosti pracoval ako konzultant na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, ako expert OSN na projektoch UN DP pre výberové konania a podmienky FIDIC v strednej Ázii.

Momentálne pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje tiež ako expert na príprave investičných projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC. Venuje sa publikačnej činnosti i vzdelávaniu - vedie úspešné prednášky a semináre na tému FIDIC. Počas svojej odbornej praxe preškolil viac ako 1300 osôb.

Referencie

"Vynikajúci prístup lektora so širokým spektrom informácií získania dostatočného množstva prvotných informácií." FNSP F.D. Roosevelta

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

 • 9.11.2020
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 229,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.11.2020
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

PDF na stiahnutie:  Revízia ISO 14001:2015