Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve – FIDIC a verejné obstarávanie

Juraj Tkáč

FIDIC vydal novú verziu Žltej a Červenej knihy FIDIC 2017. Viete, ako možno použiť novú verziu FIDIC zmluvných podmienok 2017 v SR (najmä s ohľadom na verejné obstarávania)?

Obsahová náplň

  • V čom sa líši FIDIC 2017 oproti verzii 1999
  • Prečo používať novú verziu FIDIC 2017
  • Ako použiť novú verziu 2017 – kedy použiť Žltú a kedy Červenú knihu FIDIC 2017, požiadavky na opis predmetu zákazky, akých expertov/referencie môžem žiadať vo verejnom obstarávaní
  • Rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie k zmluvných podmienkam FIDIC
  • Dodatkovanie (nielen podľa FIDIC zmluvných podmienok) a verejné obstarávanie

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Juraj Tkáč

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

30.5.2022

ONLINE

Juraj Tkáč

30.5.2022

Bratislava

Juraj Tkáč

9.12.2022

ONLINE

Juraj Tkáč

9.12.2022

Bratislava

Juraj Tkáč

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.