Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve – FIDIC a verejné obstarávanie

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

FIDIC vydal novú verziu Žltej a Červenej knihy FIDIC 2017. Viete, ako možno použiť novú verziu FIDIC zmluvných podmienok 2017 v SR (najmä s ohľadom na verejné obstarávania)?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • V čom sa líši FIDIC 2017 oproti verzii 1999
  • Prečo používať novú verziu FIDIC 2017
  • Ako použiť novú verziu 2017 – kedy použiť Žltú a kedy Červenú knihu FIDIC 2017, požiadavky na opis predmetu zákazky, akých expertov/referencie môžem žiadať vo verejnom obstarávaní
  • Rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie k zmluvných podmienkam FIDIC
  • Dodatkovanie (nielen podľa FIDIC zmluvných podmienok) a verejné obstarávanie

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

6.9.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

6.9.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

30.11.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

30.11.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.