Seminár:
Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Jedinečné školenie venované opravným položkám pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS9. Školenie vedie skúsený odborník Martin Svitek. Na školení nebudú chýbať ani praktické príklady z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 16.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Pôsobnosť požiadaviek na zníženie hodnoty podľa IFRS 9
 • Prehľad modelu očakávaných úverových strát – rozlišovanie medzi 3 fázami
 • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
 • Požiadavky na výpočet opravných položiek – výpočet 12-mesačných strát a strát za celú životnosť
 • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
 • Účtovanie modifikácií (reštrukturalizácie) finančných aktív
 • Špecifické prípady kreditných strát pre banky – úverové prísľuby, finančné záruky, revolvingové facility
 • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – aplikácia pre potreby finančných inštitúcií a nefinančných podnikov (obchodné pohľadávky, možné prístupy pri nedostatku údajov)
 • Požiadavky na zverejnenia kreditných rizík podľa IFRS 7

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Jedinečné školenie venované opravným položkám pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS9. Školenie vedie skúsený odborník Martin Svitek. Na školení nebudú chýbať ani praktické príklady z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

finančným riaditeľom, konateľom, manažérom, účtovníkom

Lektor

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým na oblasť finančných nástrojov podľa IFRS, ktoré realizuje cez svoju spoločnosť AFIT, s.r.o. Je autorom monografie Finančné nástroje podľa IFRS/IAS.

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým na oblasť finančných nástrojov podľa IFRS, ktoré realizuje cez svoju spoločnosť AFIT, s.r.o. Je autorom monografie Finančné nástroje podľa IFRS/IAS.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

 • 16.11.2020
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 250,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.11.2020
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 180,00 EUR + DPH
Input:
 • 10.2.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 250,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.2.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 180,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.9.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 250,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.9.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 180,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

PDF na stiahnutie:  Príklad na výpočet poklesu tržieb