Seminár

Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

Ing. Martin Svitek PhD.

Jedinečné školenie venované opravným položkám pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS9. Školenie vedie skúsený odborník Martin Svitek. Na školení nebudú chýbať ani praktické príklady z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

  • Pôsobnosť požiadaviek na zníženie hodnoty podľa IFRS 9
  • Prehľad modelu očakávaných úverových strát – rozlišovanie medzi 3 fázami
  • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
  • Požiadavky na výpočet opravných položiek – výpočet 12-mesačných strát a strát za celú životnosť
  • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
  • Účtovanie modifikácií (reštrukturalizácie) finančných aktív
  • Špecifické prípady kreditných strát pre banky – úverové prísľuby, finančné záruky, revolvingové facility
  • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – aplikácia pre potreby finančných inštitúcií a nefinančných podnikov (obchodné pohľadávky, možné prístupy pri nedostatku údajov)
  • Požiadavky na zverejnenia kreditných rizík podľa IFRS 7

 

Komu je určený

finančným riaditeľom, konateľom, manažérom, účtovníkom

Harmonogram školenia: Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.