Seminár

Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

Ing. Martin Svitek PhD.

Jedinečné školenie venované opravným položkám pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS9. Školenie vedie skúsený odborník Martin Svitek. Na školení nebudú chýbať ani praktické príklady z praxe.

Obsahová náplň

  • Pôsobnosť požiadaviek na zníženie hodnoty podľa IFRS 9
  • Prehľad modelu očakávaných úverových strát – rozlišovanie medzi 3 fázami
  • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
  • Požiadavky na výpočet opravných položiek – výpočet 12-mesačných strát a strát za celú životnosť
  • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
  • Účtovanie modifikácií (reštrukturalizácie) finančných aktív
  • Špecifické prípady kreditných strát pre banky – úverové prísľuby, finančné záruky, revolvingové facility
  • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – aplikácia pre potreby finančných inštitúcií a nefinančných podnikov (obchodné pohľadávky, možné prístupy pri nedostatku údajov)
  • Požiadavky na zverejnenia kreditných rizík podľa IFRS 7

 

Komu je určený

finančným riaditeľom, konateľom, manažérom, účtovníkom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

20.9.2021

ONLINE

Ing. Martin Svitek PhD.

20.9.2021

Bratislava

Ing. Martin Svitek PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.