Seminár:
Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Kurz venovaný novému štandardu IFRS 16 leasingy. Skúsená odborníčka z praxesa zameria na  leasing u nájomcu i u prenajímateľa. Kurz je doplnený množstvom praktických príkladov z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 3.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • teoretická časť 
  • identifikovanie leasingu   
  • implicitná úroková miera leasingu 
  • prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu
  • výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu    
  • vykazovanie a zverejňovnie
 • príklady

Leasing u nájomcu

 •  identifikovanie leasingu 
 • identifikované aktívum
 • uplatňovanie na porfolio
 • kombinácia zmlúv
 • oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • doba leasingu
 • vykazovanie leasingu u nájomcu- aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • variabilné a fixné platby 

 Leasing u prenajímateľa

 • klasifikácia leasingu 
 •  finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas seminára získate prehľad o najnovších zmenách v štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov, ako aj tým, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

 • 3.11.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.11.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 179,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.2.2021
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.2.2021
 • Ing. Jana Mundierová
 • 179,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 21.9.2021
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.9.2021
 • Ing. Jana Mundierová
 • 179,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.11.2021
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.11.2021
 • Ing. Jana Mundierová
 • 179,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme