Seminár

Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Ing. Jana Mundierová

Kurz venovaný novému štandardu IFRS 16 leasingy. Skúsená odborníčka z praxesa zameria na  leasing u nájomcu i u prenajímateľa. Kurz je doplnený množstvom praktických príkladov z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • teoretická časť 
  • identifikovanie leasingu   
  • implicitná úroková miera leasingu 
  • prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu
  • výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu    
  • vykazovanie a zverejňovnie
 • príklady

Leasing u nájomcu

 •  identifikovanie leasingu 
 • identifikované aktívum
 • uplatňovanie na porfolio
 • kombinácia zmlúv
 • oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • doba leasingu
 • vykazovanie leasingu u nájomcu- aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • variabilné a fixné platby 

 Leasing u prenajímateľa

 • klasifikácia leasingu 
 •  finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa

Komu je určený

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov, ako aj tým, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.10.2023

ONLINE

Ing. Jana Mundierová

3.10.2023

Bratislava

Ing. Jana Mundierová

18.12.2023

ONLINE

Ing. Jana Mundierová

18.12.2023

Bratislava

Ing. Jana Mundierová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.