Seminár:
DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárii.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 6.9.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

 • Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami - osobitná úprava zdaňovania.
 • Osobitná úprava zdaňovania v rozsudkoch ESD.
 • Predaj služieb cestovného ruchu konečnému zákazníkovi „B2C“.
 • Predaj služieb cestovného ruchu zdaniteľnej osobe na jej podnikanie „B2B“.
 • Dopad záverov rozsudku ESD C - 269/11 na aplikáciu § 65 ods. 10 zákona o DPH.
 • Sprostredkovateľská činnosť cestovnej agentúry.
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou.
 • Obrat u CK.
 • Používanie elektronickej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárii.

Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 01. 04. 2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

Cestovné kancelárie, cestovné agentúry, účtovníci

Lektor - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

Ing. Martin Ťažký

Ing. Martin Ťažký

Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH, zamestnanec finančnej správy. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.

Referencie - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

"Seminár splnil moje očakávania, lektor Ing. Ťažký bol dobre pripravený. Uvítala by som pokračovanie, nakoľko problematika DPH v CK nebola roky riešená na školeniach..." Šturcová Blanka

"Bol som spokojný, lektor bol fundovaný, ochotne odpovedal na naše otázky." D.C. Profit, s.r.o.

"Vysvetlené na príkladoch s uvedením konkretných praragrafov." Satur Travel, a.s.

"Seminár bol výborný vzhľadom na odbornosť prednášajúceho." JTC Slovakia s.r.o.

"Vynikajúci, všetky moje otázky boli zodpovedané, konečne školenie, ktoré poskytlo poznatky využiteľné v praxi cestovných kancelárií." The Concierge, spol. s.r.o.

"Lektor má široké vedomosti o problematike, ktorá je predmetom seminára ako aj o colnom zákone a DPH a vie pohotovo reagovať na otázky ku ktorým podá zrozumiteľný výklad." LUCRA team, spol. s.r.o.

"Veľmi hodnotná a poučná prednáška, prednesená veľmi zrozumiteľnou formou." FERROTOUR a.s.

 

Časový harmonogram - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 6.9.2018
 • Ing. Martin Ťažký
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 3.12.2018
 • Ing. Martin Ťažký
 • 199 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch