Seminár

Obnoviteľné zdroje energie - BIOMASA A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU

Ing. Kamila Víchová PhD.

Biomasa je jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Okrem toho, že poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Ponúka univerzálne využitie v energetike. Najväčší podiel až 32 % z celkového technicky využiteľného potenciálu (TVP) obnoviteľných zdrojov energie pripadá na biomasu. 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Obnoviteľné zdroje energie - BIOMASA A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU

  • biomasa – druhy a rozdelenie;
  • produkty z biomasy ako palivo;
  • zdroje tepla na biomasu, konštrukcie ohnísk kotlov;
  • spôsoby spaľovania biomasy v zdrojoch tepla;
  • normatívne a prevádzkové hodnotenie zdrojov tepla na biomasu;
  • analýza spalín zdrojov tepla na biomasu, koncentrácie škodlivín;
  • výpočet účinností kotlov na biomasu;

Komu je určený

Montážny a servisný technik, obchodno-technický pracovník, projektant, energetik, správca budov, záujemci o problematiku.

Harmonogram školenia: Obnoviteľné zdroje energie - BIOMASA A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Obnoviteľné zdroje energie - BIOMASA A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU

Ing. Kamila Víchová PhD.

Absolvovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium technických zariadení budov (1992). Od roku 1996 pracuje ako projektantka technických zariadení budov v profesiách vykurovanie, zdroje tepla, zdravotná technika, plynové odberné zariadenia a inžinierska činnosť. V roku 2001 sa stala autorizovanou stavebnou…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.