Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom.

Obsah školenia: Špecialista odpadového hospodárstva

1. Modul: Nakladanie s odpadmi

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny
 • Základné definície
 • Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi
 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi
 • Osobitné druhy odpadov – stavebné odpady, komunálne odpady
 • Súhlasy na nakladanie s odpadmi, forma a obsah žiadosti na ich vybavenie
 • Registrácia – elektronické podanie
 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona 

2. Modul: Vedenie evidencií odpadov

 • Prehľad všetkých evidencií pri nakladaní s odpadmi
 • Spôsob vedenia evidencie odpadov
 • Vypĺňanie Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
 • Ďalšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti pri nakladaní s odpadmi 

3. Modul: Rozšírená zodpovednosť výrobcov

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny
 • Základné definície v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov
 • Povinnosti firiem pri uvádzaní jednotlivých vyhradených výrobkov na trh
 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri plnení povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov
 • Limity zhodnotenia a recyklácie – príklady plnenia
 • Autorizácia a jej udelenie pre jednotlivé subjekty
 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona o obaloch

4. Modul: Vedenie evidencie a ohlasovanie – vyhradené výrobky a odpady z nich

 • Prehľad všetkých evidencií jednotlivých vyhradených výrobkov a odpadov z nich
 • Spôsob vedenia evidencie – príklady jej vedenia
 • Vypĺňanie Ohlásenia jednotlivých vyhradených výrobkov a odpadov z nich
 • Elektronizácia uvedených činností

 

Komu je určený

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram

Harmonogram:

1. modul: Nakladanie s odpadmi: 9.00 – 15.00 h - 19.9.2024, 18.11.2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia

2. modul: Vedenie evidencií odpadov: 9.00 – 12.00 h - 20.9.2024, 19.11.2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška

3. modul: Rozšírená zodpovednosť výrobcov: 9.00 – 15.00 h - 26.9.2024, 25.11.2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia

4. modul: Vedenie evidencie a ohlasovanie: 9.00 – 12.00 h - 27.9.2024, 26.11.2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

19.9. – 27.9.2024

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

19.9. – 27.9.2024

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

18.11. – 26.11.2024

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

18.11. – 26.11.2024

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.