Seminár

Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Mgr. Elena Socháňová

Získajte základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a príslušných vyhlášok ako aj ďalších legislatívnych noriem. Seminár poskytne účastníkom praktické informácie ako aj skúsenosti z environmentálnej praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Na školení získate základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia a to najmä v oblastiach:

Odpadové hospodárstvo

 • evidencia a ohlasovanie odpadov
 • vyhradené výrobky (obaly, neobaly a i.)
 • súhlasy
 • dokumentácia

Ochrana vôd

 • povinnosti prevádzkovateľov
 • súhlasy
 • oznamovacie povinnosti a poplatky
 • havarijné plány a prevádzkové poriadky

Ochrana ovzdušia

 • zdroje znečisťovania ovzdušia
 • poplatkové a oznamovacie povinnosti
 • základná prevádzková evidencia a dokumentácia

Iné

 • environmentálna škoda
 • environmentálne označovanie výrobkov

 

Komu je určený

Zamestnanci priamo zodpovední za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálny manažéri, ale aj investori, projektanti či všetci tí, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Harmonogram školenia: Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Mgr. Elena Socháňová

Pôsobí v poradensko-konzultačnej spoločnosti ENVIS, s.r.o. Venuje sa legislatívnym povinnostiam firiem v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnym auditom spoločností. Má praktické skúsenosti s kontrolnou činnosťou ako aj vedením environmentálnej evidencie.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.