Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

Ing. Peter Gallovič

Kurz je venovaný všetkým, ktorí chcú získať prehľad o zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch. Školenie je vhodné pre začiatočníkov.

Obsahová náplň

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a prehľad posledných zmien 
  • Základné pojmy a základné ustanovenia
  • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné ustanovenia, pojmy a zodpovednosti
  • Komunálny odpad – základné pojmy, rozdelenie zodpovednosti a princíp nakladania
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, orgány štátnej správy
  • Správne delikty – prehľad pokút
  • Účinnosť ustanovení zákona o odpadoch
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – základný prehľad

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v problematike odpadového hospodárstva.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

15.4.2021

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

15.4.2021

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

5.8.2021

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

5.8.2021

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.