Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

Ing. Peter Gallovič

Kurz je venovaný všetkým, ktorí chcú získať prehľad o zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch. Školenie je vhodné pre začiatočníkov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a prehľad posledných zmien 
  • Základné pojmy a základné ustanovenia
  • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné ustanovenia, pojmy a zodpovednosti
  • Komunálny odpad – základné pojmy, rozdelenie zodpovednosti a princíp nakladania
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, orgány štátnej správy
  • Správne delikty – prehľad pokút
  • Účinnosť ustanovení zákona o odpadoch
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – základný prehľad

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v problematike odpadového hospodárstva.

Harmonogram školenia: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.