Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe.

Obsahová náplň

Transakcie predaj/nákup výrobkov závislým osobám:

 • aký má význam analýza funkcií a rizík pri transakciách nákup/predaj výrobkov,
 • ako sa uskutočňuje analýza porovnateľnosti, postup analýzy porovnateľnosti,
 • voľba vhodnej metódy a jej aplikácia,
 • čo je dôležité posudzovať pri týchto transakciách,
 • aké sú najčastejšie problémy pri posudzovaní týchto transakcií,
 • praktické príklady na posudzovanie predmetných transakcií z pohľadu princípu nezávislého vzťahu.

Vnútroskupinové služby a nehmotný majetok: 

 • ako sa postupuje pri skúmaní cien za vnútroskupinové služby,
 • posudzovanie ziskovej prirážky pri vnútroskupinových službách, 
 • aké typy služieb sa najčastejšie uskutočňujú medzi závislými osobami,
 • posudzovanie alokačných kľúčov pre priradenie nákladov príjemcom služby vo vzťahu k princípu nezávislého vzťahu,
 • významné aspekty pri posudzovaní licenčných poplatkov,
 • právny verzus ekonomický vlastník nehmotného majetku,
 • analýza porovnateľnosti vrátane voľby vhodnej metódy pri analýze licenčných poplatkov,
 • praktické príklady na služby a posudzovanie nehmotného majetku z pohľadu princípu nezávislého vzťahu.

Komu je určený

Osoby zaoberajúce sa problematikou transferového oceňovania.

Referencie

"Organizácia, štruktúra aj obsah školenia je na veľmi dobrej úrovni." c

"Seminár bol veľmi praktický. Pozitívne tiež hodnotím lektorkin výklad, ktorý bol zrozumiteľný a prehľadný." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Veronika Frnková PhD.

Kontrole dane z príjmov právnických osôb sa venuje viac ako 12 rokov. V súčasnosti pôsobí na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty, kde sa špecializuje na kontrolu dane z príjmov právnických osôb so zameraním na transferové oceňovanie a aspekty medzinárodného zdaňovania. Ako interná lektorka pôsobí aj vo finančnej správe.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

1.12.2021

ONLINE

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

1.12.2021

Bratislava

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

7.2.2022

ONLINE

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

7.2.2022

Bratislava

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

10.6.2022

ONLINE

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

10.6.2022

Bratislava

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

9.9.2022

ONLINE

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

9.9.2022

Bratislava

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.