Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese v roku 2023

Mgr. Eva Braxatorisová

13.4.2023, ONLINE13.4.2023, Bratislava29.6.2023, Bratislava29.6.2023, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

29.3.2023, ONLINE29.3.2023, Bratislava10.5.2023, Bratislava10.5.2023, ONLINE

Seminár

Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách od 1.11.2022

Mgr. Jaroslava Antalová

3.2.2023, ONLINE3.2.2023, Bratislava12.4.2023, Bratislava12.4.2023, ONLINE

Seminár

Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

JUDr. Štefan Pilár

6.2.2023, ONLINE6.2.2023, Bratislava15.8.2023, ONLINE15.8.2023, Bratislava

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

6.2.2023, ONLINE6.2.2023, Bratislava1.6.2023, ONLINE1.6.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

6.2. – 8.2.2023, ONLINE6.2. – 8.2.2023, Bratislava12.6. – 14.6.2023, ONLINE12.6. – 14.6.2023, Bratislava

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

7.2.2023, ONLINE7.2.2023, Bratislava12.6.2023, ONLINE12.6.2023, Bratislava

Seminár

Zmeny Stavebného zákona

JUDr. Peter Kotvan

7.2.2023, Bratislava7.2.2023, ONLINE24.4.2023, Bratislava24.4.2023, ONLINE

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

7.2.2023, ONLINE7.2.2023, Bratislava17.4.2023, Bratislava17.4.2023, ONLINE

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

8.2.2023, ONLINE8.2.2023, Bratislava13.4.2023, Bratislava13.4.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista kontrolingu: Riadenie výkonnosti a manažérske účtovníctvo z pohľadu kontrolóra

Ing. Jaroslav Mundier

8.2. – 10.2.2023, Bratislava8.2. – 10.2.2023, ONLINE19.5. – 31.5.2023, Bratislava19.5. – 31.5.2023, ONLINE

Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava21.4.2023, ONLINE21.4.2023, Bratislava

Seminár

Správne konanie - teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

9.2.2023, Bratislava9.2.2023, ONLINE16.5.2023, Bratislava16.5.2023, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava14.7.2023, ONLINE14.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

9.2. – 10.2.2023, ONLINE9.2. – 10.2.2023, Bratislava19.6. – 20.6.2023, ONLINE19.6. – 20.6.2023, Bratislava

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

Mgr. Juraj Tkáč

13.2.2023, ONLINE13.2.2023, Bratislava14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

13.2.2023, Bratislava13.2.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

Ing. Peter Gallovič

13.2.2023, ONLINE13.2.2023, Bratislava20.4.2023, Bratislava20.4.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

13.2. – 15.2.2023, Bratislava13.2. – 15.2.2023, ONLINE24.4. – 26.4.2023, Bratislava24.4. – 26.4.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

PhDr. Martin Jakubek PhD., Ivana Brutenič

13.2. – 15.2.2023, Bratislava13.2. – 15.2.2023, ONLINE11.10. – 13.10.2023, Bratislava11.10. – 13.10.2023, ONLINE

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava18.4.2023, Bratislava18.4.2023, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava30.3.2023, ONLINE30.3.2023, Bratislava

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava19.5.2023, ONLINE19.5.2023, Bratislava

Seminár

Odložená daň v roku 2023 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

14.2.2023, Bratislava14.2.2023, ONLINE6.3.2023, Bratislava6.3.2023, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

15.2.2023, ONLINE15.2.2023, Bratislava30.5.2023, ONLINE30.5.2023, Bratislava

Seminár

LinkedIn - prakticky pre personalistov

Ivana Brutenič

15.2.2023, Bratislava15.2.2023, ONLINE13.10.2023, Bratislava13.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

15.2. – 17.2.2023, ONLINE15.2. – 17.2.2023, Bratislava17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2023

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

15.2. – 17.2.2023, Bratislava15.2. – 17.2.2023, ONLINE17.5. – 19.5.2023, Bratislava17.5. – 19.5.2023, ONLINE

Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Potúčková ACC

16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava10.10.2023, ONLINE10.10.2023, Bratislava

Seminár

Inventarizácia komplexne - bez chýb a pokút

Ing. Hedviga Vadinová

16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava8.12.2023, ONLINE8.12.2023, Bratislava

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava25.4.2023, ONLINE25.4.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Komplexný kurz: Logistika

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog., Ing. Jozef Tvrdoň, Ing. Petr Sysel CLog.

16.2. – 25.5.2023, Bratislava

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

17.2.2023, ONLINE17.2.2023, Bratislava19.4.2023, ONLINE19.4.2023, Bratislava