Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE9.8.2024, Bratislava9.8.2024, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE22.8.2024, Bratislava22.8.2024, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Seminár

Náročné rozhovory - Ako viesť (zdanlivo) nemožné rozhovory

Ján Dubnička

18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE4.12.2024, Bratislava4.12.2024, ONLINE

Seminár

Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE15.10.2024, Bratislava15.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Ing. Peter Andrišin

18.6. – 19.6.2024, Bratislava18.6. – 19.6.2024, ONLINE21.11. – 22.11.2024, Bratislava21.11. – 22.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

18.6. – 20.6.2024, Bratislava18.6. – 20.6.2024, ONLINE18.9. – 20.9.2024, Bratislava18.9. – 20.9.2024, ONLINE

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

19.6.2024, Bratislava19.6.2024, ONLINE19.9.2024, Bratislava19.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

19.6. – 21.6.2024, Bratislava19.6. – 21.6.2024, ONLINE25.9. – 27.9.2024, Bratislava25.9. – 27.9.2024, ONLINE

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

20.6.2024, Bratislava20.6.2024, ONLINE26.9.2024, Bratislava26.9.2024, ONLINE

Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

20.6.2024, Bratislava20.6.2024, ONLINE4.10.2024, Bratislava4.10.2024, ONLINE

Seminár

Sabotéri v našej hlave

Ján Dubnička

21.6.2024, Bratislava21.6.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

21.6.2024, ONLINE21.6.2024, Bratislava6.8.2024, Bratislava6.8.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

JUDr. Lucia Sabová Danková

21.6.2024, Bratislava21.6.2024, ONLINE30.9.2024, Bratislava30.9.2024, ONLINE

Seminár

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

24.6. – 25.6.2024, Bratislava24.6. – 25.6.2024, ONLINE15.10. – 16.10.2024, Bratislava15.10. – 16.10.2024, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

24.6.2024, ONLINE24.6.2024, Bratislava18.7.2024, ONLINE18.7.2024, Bratislava

Seminár

Biznis a spoločenská etiketa v praxi

PhDr. Tatiana Lesayová

26.6.2024, Bratislava26.6.2024, ONLINE9.10.2024, Bratislava9.10.2024, ONLINE

Seminár

Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom mieste

Ing. Milan Kúdela

26.6.2024, ONLINE26.6.2024, Bratislava7.10.2024, ONLINE7.10.2024, Bratislava

Seminár

Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Ing. Hedviga Vadinová

8.7.2024, Bratislava8.7.2024, ONLINE4.10.2024, Bratislava4.10.2024, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.7.2024, Bratislava8.7.2024, ONLINE2.10.2024, Bratislava2.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

8.7. – 10.7.2024, Bratislava8.7. – 10.7.2024, ONLINE11.9. – 13.9.2024, Bratislava11.9. – 13.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe

PhDr. Tatiana Lesayová

8.7. – 10.7.2024, Bratislava8.7. – 10.7.2024, ONLINE4.11. – 6.11.2024, Bratislava4.11. – 6.11.2024, ONLINE

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

9.7.2024, Bratislava9.7.2024, ONLINE18.10.2024, Bratislava18.10.2024, ONLINE

Seminár

Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE16.12.2024, Bratislava16.12.2024, ONLINE

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE30.9.2024, Bratislava30.9.2024, ONLINE

Seminár

CFC pravidlá pre FO a PO

Ing. Milan Kúdela

10.7.2024, Bratislava10.7.2024, ONLINE5.11.2024, Bratislava5.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

10.7. – 12.7.2024, Bratislava10.7. – 12.7.2024, ONLINE14.10. – 16.10.2024, Bratislava14.10. – 16.10.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

11.7.2024, Bratislava11.7.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2024

Ing. Peter Gallovič

11.7.2024, Bratislava11.7.2024, ONLINE10.9.2024, Bratislava10.9.2024, ONLINE

Seminár

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

Martin Spano

11.7.2024, ONLINE20.9.2024, ONLINE14.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

15.7. – 17.7.2024, Bratislava15.7. – 17.7.2024, ONLINE9.12. – 11.12.2024, Bratislava9.12. – 11.12.2024, ONLINE

Seminár

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

16.7.2024, Bratislava16.7.2024, ONLINE27.11.2024, Bratislava27.11.2024, ONLINE