Seminár

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2023

Ing. Tibor Vojtko

3.4. – 4.4.2023, Bratislava3.4. – 4.4.2023, ONLINE23.8. – 24.8.2023, Bratislava23.8. – 24.8.2023, ONLINE

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

5.4.2023, ONLINE5.4.2023, Bratislava

Seminár

Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách od 1.11.2022

Mgr. Jaroslava Antalová

12.4.2023, Bratislava12.4.2023, ONLINE14.7.2023, Bratislava14.7.2023, ONLINE

Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) - právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Potúčková ACC

13.4. – 14.4.2023, Bratislava13.4. – 14.4.2023, ONLINE13.7. – 14.7.2023, Bratislava13.7. – 14.7.2023, ONLINE

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese v roku 2023

Mgr. Eva Braxatorisová

13.4.2023, ONLINE13.4.2023, Bratislava29.6.2023, Bratislava29.6.2023, ONLINE

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

13.4.2023, Bratislava13.4.2023, ONLINE19.6.2023, Bratislava19.6.2023, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava29.5.2023, ONLINE29.5.2023, Bratislava

Seminár

Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Andrej Ľupták

14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava10.11.2023, ONLINE10.11.2023, Bratislava

Seminár

Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

14.4.2023, Bratislava14.4.2023, ONLINE27.7.2023, Bratislava27.7.2023, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava6.9.2023, ONLINE6.9.2023, Bratislava

Seminár

Compliance management system (CMS)

Ján Maxim

14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava5.9.2023, ONLINE5.9.2023, Bratislava

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

17.4.2023, Bratislava17.4.2023, ONLINE29.6.2023, Bratislava29.6.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava17.7. – 19.7.2023, ONLINE17.7. – 19.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Praktická akadémia kultúrnej diverzity a inklúzie pre HR manažérov

Eva Gáboríková

17.4. – 18.4.2023, Bratislava17.4. – 18.4.2023, ONLINE24.10. – 25.10.2023, Bratislava24.10. – 25.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

17.4. – 19.4.2023, Bratislava17.4. – 19.4.2023, ONLINE10.7. – 12.7.2023, Bratislava10.7. – 12.7.2023, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

JUDr. Lucia Sabová Danková

18.4.2023, ONLINE15.6.2023, Bratislava15.6.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

18.4.2023, ONLINE18.4.2023, Bratislava6.6.2023, Bratislava6.6.2023, ONLINE

Seminár

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

Ivan Pauer

18.4.2023, ONLINE18.4.2023, Bratislava25.7.2023, ONLINE25.7.2023, Bratislava

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

18.4.2023, ONLINE18.4.2023, Bratislava26.5.2023, ONLINE26.5.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková, JUDr. Juraj Tkáč, PhD., Roman Kuchár

18.4. – 20.4.2023, Bratislava18.4. – 20.4.2023, ONLINE14.6. – 16.6.2023, Bratislava14.6. – 16.6.2023, ONLINE

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

19.4.2023, ONLINE19.4.2023, Bratislava11.9.2023, ONLINE11.9.2023, Bratislava

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

19.4.2023, ONLINE19.4.2023, Bratislava5.6.2023, Bratislava5.6.2023, ONLINE

Konferencia

LOOP 2023 - Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog., Ing. Andrej Čatajský, Mgr. Martin Čech, Ph.D., ALog., Jozef Holop, Ing. Petr Jalůvka ALog., Ing. Peter Bílik, Ing. Jaroslav Mervart Ph.D., Ing. Jan Šáli, Filip Ježo MBA, MLog., Marián Kandrik, Juraj Čadecký, Ing. Monika Cigáneková

20.4. – 21.4.2023, Piešťany

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

20.4.2023, Bratislava20.4.2023, ONLINE20.6.2023, Bratislava20.6.2023, ONLINE

Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

20.4.2023, ONLINE20.4.2023, Bratislava12.7.2023, ONLINE12.7.2023, Bratislava

Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

20.4.2023, ONLINE20.4.2023, Bratislava10.7.2023, ONLINE10.7.2023, Bratislava

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

Ing. Peter Gallovič

20.4.2023, ONLINE20.4.2023, Bratislava25.5.2023, ONLINE25.5.2023, Bratislava

Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

21.4.2023, ONLINE21.4.2023, Bratislava19.7.2023, ONLINE19.7.2023, Bratislava

Seminár

Kontingenčné tabuľky

Andrej Ľupták

21.4.2023, ONLINE21.4.2023, Bratislava24.11.2023, ONLINE24.11.2023, Bratislava

Seminár

Zmeny Stavebného zákona

Milina Schifferdeckerová

24.4.2023, Bratislava24.4.2023, ONLINE3.8.2023, Bratislava3.8.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

24.4. – 26.4.2023, Bratislava24.4. – 26.4.2023, ONLINE21.8. – 23.8.2023, Bratislava21.8. – 23.8.2023, ONLINE

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

25.4.2023, ONLINE25.4.2023, Bratislava28.6.2023, ONLINE28.6.2023, Bratislava

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

25.4.2023, ONLINE25.4.2023, Bratislava13.6.2023, ONLINE13.6.2023, Bratislava