Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2022

Ing. Peter Gallovič

13.9.2022, ONLINE13.9.2022, Bratislava22.11.2022, ONLINE22.11.2022, Bratislava

Seminár

Profesionálny nákupca a vyjednávanie

Mgr. Eva Martinovičová

22.8. – 23.8.2022, ONLINE22.8. – 23.8.2022, Bratislava7.11. – 8.11.2022, ONLINE7.11. – 8.11.2022, Bratislava

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.8.2022, ONLINE22.8.2022, Bratislava27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava

Seminár

Myšlienkové mapy pre úspešné podnikanie

Ing. Tomáš Gřešek

22.8.2022, ONLINE22.8.2022, Bratislava21.11.2022, ONLINE21.11.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

22.8. – 24.8.2022, ONLINE22.8. – 24.8.2022, Bratislava23.11. – 25.11.2022, ONLINE23.11. – 25.11.2022, Bratislava

Seminár

Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

Mgr. Jaroslava Antalová

23.8.2022, ONLINE23.8.2022, Bratislava24.11.2022, ONLINE24.11.2022, Bratislava

Seminár

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

24.8.2022, ONLINE24.8.2022, Bratislava27.9.2022, ONLINE27.9.2022, Bratislava

Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová

25.8.2022, ONLINE25.8.2022, Bratislava24.10.2022, Bratislava24.10.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Andrej Ľupták

5.9. – 28.10.2022, Bratislava5.9. – 28.10.2022, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2022

Mgr. Martina Galabová

6.9.2022, ONLINE6.9.2022, Bratislava15.11.2022, Bratislava15.11.2022, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - výrazné zmeny pre rok 2022

Ing. Tibor Vojtko

6.9.2022, ONLINE6.9.2022, Bratislava4.11.2022, Bratislava4.11.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

6.9. – 9.9.2022, ONLINE6.9. – 9.9.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

6.9. – 27.9.2022, ONLINE6.9. – 27.9.2022, Bratislava1.12. – 9.12.2022, ONLINE1.12. – 9.12.2022, Bratislava

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

7.9.2022, ONLINE7.9.2022, Bratislava22.11.2022, ONLINE22.11.2022, Bratislava

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

8.9.2022, ONLINE8.9.2022, Bratislava9.12.2022, ONLINE9.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Certifikovaný projektový manažér

Ing. Pavel Kovács PhD., doc. Ing. Petr Všetečka PhD.

8.9. – 4.11.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

8.9. – 12.9.2022, ONLINE8.9. – 12.9.2022, Bratislava6.12. – 8.12.2022, Bratislava6.12. – 8.12.2022, ONLINE

Seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

JUDr. Tomáš Buzinger

9.9.2022, ONLINE9.9.2022, Bratislava2.12.2022, ONLINE2.12.2022, Bratislava

Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.9.2022, ONLINE9.9.2022, Bratislava2.12.2022, ONLINE2.12.2022, Bratislava

Seminár

Odložená daň v roku 2022 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

9.9.2022, Bratislava9.9.2022, ONLINE28.11.2022, ONLINE28.11.2022, Bratislava

Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

12.9.2022, ONLINE12.9.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE12.12.2022, Bratislava

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

13.9.2022, ONLINE13.9.2022, Bratislava25.11.2022, ONLINE25.11.2022, Bratislava

Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

14.9.2022, Bratislava14.9.2022, ONLINE7.11.2022, ONLINE7.11.2022, Bratislava

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

19.9.2022, ONLINE19.9.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Bratislava

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

19.9.2022, Bratislava19.9.2022, ONLINE11.10.2022, ONLINE11.10.2022, Bratislava

Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Potúčková ACC

20.9.2022, ONLINE20.9.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Bratislava