Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

25.7.2024, Bratislava25.7.2024, ONLINE8.10.2024, Bratislava8.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

29.7.2024, ONLINE13.8.2024, ONLINE13.8.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

31.7.2024, Bratislava31.7.2024, ONLINE16.9.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

5.8.2024, Bratislava5.8.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

6.8.2024, ONLINE6.8.2024, Bratislava27.9.2024, Bratislava27.9.2024, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

6.8.2024, Bratislava6.8.2024, ONLINE7.10.2024, Bratislava7.10.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

7.8.2024, Bratislava7.8.2024, ONLINE23.10.2024, Bratislava23.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

7.8.2024, Bratislava7.8.2024, ONLINE5.11.2024, Bratislava5.11.2024, ONLINE

Seminár

Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE14.10.2024, Bratislava14.10.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE25.11.2024, Bratislava25.11.2024, ONLINE

Seminár

Zmeny Stavebného zákona

Milina Schifferdeckerová

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE7.10.2024, Bratislava7.10.2024, ONLINE

Seminár

Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

PhDr. Tatiana Lesayová

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE22.10.2024, Bratislava22.10.2024, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

9.8.2024, ONLINE9.8.2024, Bratislava28.10.2024, ONLINE28.10.2024, Bratislava

Seminár

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

Ing. Michal Kán

9.8.2024, Bratislava9.8.2024, ONLINE14.10.2024, Bratislava14.10.2024, ONLINE

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE3.10.2024, Bratislava3.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1. 1. 2024

Ing. Peter Gallovič

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE21.10.2024, Bratislava21.10.2024, ONLINE

Seminár

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Ivan Pauer

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

13.8.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE20.11.2024, Bratislava20.11.2024, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

13.8.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE3.10.2024, Bratislava3.10.2024, ONLINE

Seminár

Ako rozbehnúť StartUp

Ing. Peter Andrišin

14.8. – 15.8.2024, Bratislava14.8. – 15.8.2024, ONLINE6.11. – 7.11.2024, Bratislava6.11. – 7.11.2024, ONLINE

Seminár

Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2024 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

14.8.2024, Bratislava14.8.2024, ONLINE8.11.2024, Bratislava8.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov

Ing. František Csefelvay

14.8. – 16.8.2024, Bratislava14.8. – 16.8.2024, ONLINE18.11. – 20.11.2024, Bratislava18.11. – 20.11.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE11.10.2024, Bratislava11.10.2024, ONLINE

Seminár

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Ing. Milan Kúdela

15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE28.10.2024, Bratislava28.10.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

JUDr. Lucia Sabová Danková

15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE30.9.2024, Bratislava30.9.2024, ONLINE

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

16.8.2024, Bratislava16.8.2024, ONLINE25.10.2024, Bratislava25.10.2024, ONLINE

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Bogárová

20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

21.8.2024, Bratislava11.11.2024, Bratislava11.11.2024, ONLINE

Seminár

Interpersonálne role personalistu - hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE16.10.2024, Bratislava16.10.2024, ONLINE

Seminár

Odložená daň - spôsob výpočtu, účtovanie, vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE17.10.2024, Bratislava17.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Psychológia v praxi HR pre personalistov Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

21.8. – 23.8.2024, Bratislava21.8. – 23.8.2024, ONLINE16.10. – 18.10.2024, Bratislava16.10. – 18.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

21.8. – 22.8.2024, Bratislava21.8. – 22.8.2024, ONLINE27.11. – 28.11.2024, Bratislava27.11. – 28.11.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

22.8.2024, Bratislava22.8.2024, ONLINE17.10.2024, Bratislava17.10.2024, ONLINE