Seminár

Facility management

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

3.6. – 4.6.2024, Bratislava3.6. – 4.6.2024, ONLINE11.11. – 12.11.2024, Bratislava11.11. – 12.11.2024, ONLINE

Seminár

Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

Mgr. Zuzana Motúzová

3.6.2024, Bratislava3.6.2024, ONLINE16.9.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Práca so spätnou väzbou - cesta k efektívnejšej komunikácii

Mgr. Katarína Fitala ACC

4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE6.11.2024, Bratislava6.11.2024, ONLINE

Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Milina Schifferdeckerová

4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE5.9.2024, Bratislava5.9.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE18.9.2024, Bratislava18.9.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE11.9.2024, Bratislava11.9.2024, ONLINE

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Konferencia

"Veľká" novela verejného obstarávania od 1.7.2024 a jej dopady na prax

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Ing. Ivana Hodošiová

6.6.2024, ONLINE

Seminár

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Ing. Jozef Bočkaj

6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE9.10.2024, Bratislava9.10.2024, ONLINE

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Bogárová

6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

6.6. – 14.6.2024, Bratislava6.6. – 14.6.2024, ONLINE9.10. – 17.10.2024, Bratislava9.10. – 17.10.2024, ONLINE

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

10.6.2024, Bratislava10.6.2024, ONLINE22.10.2024, Bratislava22.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

Ivana Brutenič, PhDr. Martin Jakubek PhD.

10.6. – 12.6.2024, Bratislava10.6. – 12.6.2024, ONLINE22.10. – 24.10.2024, Bratislava22.10. – 24.10.2024, ONLINE

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

11.6.2024, Bratislava11.6.2024, ONLINE24.9.2024, Bratislava24.9.2024, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

11.6.2024, Bratislava11.6.2024, ONLINE6.8.2024, Bratislava6.8.2024, ONLINE

Seminár

LinkedIn - prakticky pre personalistov

Ivana Brutenič, Jana Sliacka

11.6.2024, Bratislava11.6.2024, ONLINE23.10.2024, Bratislava23.10.2024, ONLINE

Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) - právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Fitala ACC

12.6. – 13.6.2024, Bratislava12.6. – 13.6.2024, ONLINE9.9. – 10.9.2024, Bratislava9.9. – 10.9.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa odlíšiť od konkurencie a prilákať správnych kandidátov

Jana Sliacka

12.6.2024, Bratislava12.6.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie efektívneho vyjednávania

PhDr. Tatiana Lesayová

12.6.2024, Bratislava12.6.2024, ONLINE5.9.2024, Bratislava5.9.2024, ONLINE

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

13.6.2024, Bratislava13.6.2024, ONLINE21.10.2024, Bratislava21.10.2024, ONLINE

Seminár

Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Damián Palašta

13.6.2024, Bratislava13.6.2024, ONLINE

Seminár

Finančný kontroling

Dr. Milan Veščičík

13.6.2024, Bratislava13.6.2024, ONLINE20.9.2024, Bratislava20.9.2024, ONLINE

Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

13.6.2024, Bratislava13.6.2024, ONLINE30.10.2024, Bratislava30.10.2024, ONLINE

Seminár

Psychologické bezpečie a spätná väzba

Ján Dubnička

14.6.2024, Bratislava14.6.2024, ONLINE9.9.2024, Bratislava9.9.2024, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE9.8.2024, Bratislava9.8.2024, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE22.8.2024, Bratislava22.8.2024, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Seminár

Náročné rozhovory - Ako viesť (zdanlivo) nemožné rozhovory

Ján Dubnička

18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE4.12.2024, Bratislava4.12.2024, ONLINE

Seminár

Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

18.6.2024, Bratislava18.6.2024, ONLINE15.10.2024, Bratislava15.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Ing. Peter Andrišin

18.6. – 19.6.2024, Bratislava18.6. – 19.6.2024, ONLINE21.11. – 22.11.2024, Bratislava21.11. – 22.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

18.6. – 20.6.2024, Bratislava18.6. – 20.6.2024, ONLINE18.9. – 20.9.2024, Bratislava18.9. – 20.9.2024, ONLINE

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

19.6.2024, Bratislava19.6.2024, ONLINE19.9.2024, Bratislava19.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

19.6. – 21.6.2024, Bratislava19.6. – 21.6.2024, ONLINE25.9. – 27.9.2024, Bratislava25.9. – 27.9.2024, ONLINE

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

20.6.2024, Bratislava20.6.2024, ONLINE26.9.2024, Bratislava26.9.2024, ONLINE