Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

5.6.2023, ONLINE5.6.2023, Bratislava22.9.2023, ONLINE22.9.2023, Bratislava

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

5.6.2023, ONLINE5.6.2023, Bratislava19.7.2023, Bratislava19.7.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

5.6. – 7.6.2023, Bratislava5.6. – 7.6.2023, ONLINE9.10. – 11.10.2023, Bratislava9.10. – 11.10.2023, ONLINE

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

6.6.2023, Bratislava6.6.2023, ONLINE9.8.2023, Bratislava9.8.2023, ONLINE

Seminár

Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

6.6.2023, Bratislava6.6.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Seminár

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Ing. Jozef Bočkaj

7.6.2023, Bratislava7.6.2023, ONLINE16.10.2023, Bratislava16.10.2023, ONLINE

Seminár

Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Ing. Hedviga Vadinová

7.6.2023, ONLINE7.6.2023, Bratislava14.11.2023, ONLINE14.11.2023, Bratislava

Seminár

Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2023

Ing. Milan Kúdela

7.6.2023, Bratislava7.6.2023, ONLINE3.10.2023, Bratislava3.10.2023, ONLINE

Seminár GPT

ChatGPT - využitie vo verejnej správe

Martin Spano

7.6.2023, ONLINE18.7.2023, ONLINE

Seminár

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.6. – 13.6.2023, Bratislava12.6. – 13.6.2023, ONLINE14.8. – 15.8.2023, Bratislava14.8. – 15.8.2023, ONLINE

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

12.6.2023, ONLINE12.6.2023, Bratislava22.9.2023, ONLINE22.9.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

12.6. – 14.6.2023, Bratislava12.6. – 14.6.2023, ONLINE16.10. – 18.10.2023, Bratislava16.10. – 18.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

12.6. – 14.6.2023, Bratislava12.6. – 14.6.2023, ONLINE6.12. – 8.12.2023, Bratislava6.12. – 8.12.2023, ONLINE

Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

13.6.2023, Bratislava13.6.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

13.6.2023, ONLINE13.6.2023, Bratislava10.8.2023, ONLINE10.8.2023, Bratislava

Seminár

Zákon o účtovníctve v praxi v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

14.6.2023, Bratislava14.6.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Seminár

Logistika nákupu a riadenie zásob

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

14.6. – 15.6.2023, Bratislava5.10. – 6.10.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková, JUDr. Juraj Tkáč PhD., Roman Kuchár

14.6. – 16.6.2023, Bratislava14.6. – 16.6.2023, ONLINE19.9. – 21.9.2023, Bratislava19.9. – 21.9.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

PhDr. Martin Jakubek PhD., Ivana Brutenič, Jana Sliacka

14.6. – 16.6.2023, Bratislava14.6. – 16.6.2023, ONLINE11.10. – 13.10.2023, Bratislava11.10. – 13.10.2023, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

JUDr. Lucia Sabová Danková

15.6.2023, Bratislava15.6.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

15.6. – 16.6.2023, Bratislava15.6. – 16.6.2023, ONLINE16.10. – 17.10.2023, Bratislava16.10. – 17.10.2023, ONLINE

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

15.6.2023, Bratislava15.6.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Ing. Peter Andrišin

15.6. – 16.6.2023, Bratislava15.6. – 16.6.2023, ONLINE30.10. – 31.10.2023, Bratislava30.10. – 31.10.2023, ONLINE

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

16.6.2023, ONLINE16.6.2023, Bratislava18.9.2023, ONLINE18.9.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

19.6.2023, Bratislava19.6.2023, ONLINE28.9.2023, Bratislava28.9.2023, ONLINE

Seminár

Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

19.6.2023, Bratislava19.6.2023, ONLINE29.9.2023, Bratislava29.9.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

19.6. – 27.6.2023, Bratislava19.6. – 27.6.2023, ONLINE12.10. – 26.10.2023, Bratislava12.10. – 26.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

19.6. – 20.6.2023, Bratislava19.6. – 20.6.2023, ONLINE30.10. – 31.10.2023, Bratislava30.10. – 31.10.2023, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

20.6.2023, Bratislava20.6.2023, ONLINE29.9.2023, Bratislava29.9.2023, ONLINE

Seminár

Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

20.6.2023, Bratislava20.6.2023, ONLINE22.9.2023, Bratislava22.9.2023, ONLINE

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2023

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

20.6.2023, Bratislava20.6.2023, ONLINE24.8.2023, Bratislava24.8.2023, ONLINE

Konferencia

AI v podnikaní - Využitie umelej inteligencie pri prechode firmy do digitálnej éry

Martin Spano, Radovan Kavický, Milan Kyselica, JUDr. Štefan Pilár, Ľudmila Guerin, Viktor Doletina, Veronika Bošková, Filip Bednárik, Ivana Brutenič, Róbert Dusík, Marek Greško

21.6.2023, Bratislava21.6.2023, ONLINE

Seminár

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

21.6.2023, Bratislava21.6.2023, ONLINE19.9.2023, Bratislava19.9.2023, ONLINE

Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

21.6.2023, ONLINE21.6.2023, Bratislava10.10.2023, ONLINE10.10.2023, Bratislava

Seminár

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

Ing. Michal Kán

21.6.2023, ONLINE21.6.2023, Bratislava13.9.2023, ONLINE13.9.2023, Bratislava