Konferencia

Daňový špecialista vs daňový kontrolór v daňovom ringu

Ing. Milan Kúdela, Ing. František Orava

26.9.2023, ONLINE

Seminár

Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

26.9. – 27.9.2023, Bratislava6.12. – 7.12.2023, Bratislava14.5. – 15.5.2024, Bratislava

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

Ing. Peter Gallovič

26.9.2023, Bratislava26.9.2023, ONLINE8.11.2023, ONLINE8.11.2023, Bratislava

Seminár

Mzdy pre začiatočníkov - všetko, aby ste mohli úspešne začať

Júlia Pšenková

26.9.2023, ONLINE26.9.2023, Bratislava13.11.2023, Bratislava13.11.2023, ONLINE

Seminár GPT AI

Tvorba obsahu na sociálne siete pomocou umelej inteligencie

Veronika Bošková

27.9.2023, ONLINE19.2.2024, ONLINE14.3.2024, ONLINE

Konferencia

Human Relations - HR sa mení a my s ním

Margaret Starka, Erika Figmik, Zuzana Zamborská, Tomáš Nagy, Daniel Bradáč, Juraj Fehervari, Ivana Brutenič, Patrick Obdržálek, Peter Obdržálek

28.9. – 29.9.2023, Gbeľany28.9. – 29.9.2023, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

29.9.2023, ONLINE29.9.2023, Bratislava7.12.2023, Bratislava7.12.2023, ONLINE

Seminár

Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook

Andrej Ľupták

2.10.2023, Bratislava2.10.2023, ONLINE15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

2.10.2023, ONLINE2.10.2023, Bratislava13.12.2023, Bratislava13.12.2023, ONLINE

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

2.10.2023, ONLINE2.10.2023, Bratislava18.12.2023, Bratislava18.12.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Praktický kurz MS Outlook

Andrej Ľupták

2.10. – 9.10.2023, Bratislava2.10. – 9.10.2023, ONLINE15.3. – 22.3.2024, Bratislava15.3. – 22.3.2024, ONLINE

Seminár

Nájom poľnohospodárskej pôdy - legislatíva a prax

JUDr. Pavol Vargaeštok

3.10.2023, Bratislava3.10.2023, ONLINE14.11.2023, Bratislava14.11.2023, ONLINE

Seminár

Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2023

Ing. Milan Kúdela

3.10.2023, Bratislava3.10.2023, ONLINE11.12.2023, Bratislava11.12.2023, ONLINE

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Bratislava

Seminár

Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

Miroslava Kvočáková, Bohuslav Kočtúch

3.10.2023, Bratislava3.10.2023, ONLINE

Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

4.10.2023, ONLINE4.10.2023, Bratislava1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Bratislava

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim

4.10.2023, ONLINE4.10.2023, Bratislava18.12.2023, Bratislava18.12.2023, ONLINE

Seminár

Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

4.10.2023, Bratislava4.10.2023, ONLINE18.12.2023, Bratislava18.12.2023, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2023

Mgr. Martina Galabová

5.10.2023, ONLINE5.10.2023, Bratislava19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová

5.10.2023, ONLINE5.10.2023, Bratislava19.2.2024, Bratislava19.2.2024, ONLINE

Seminár

Ako zadať práce na stavebnom projekte na základe štúdie?

Dr. Ing. Milan Oleríny

5.10.2023, ONLINE10.1.2024, ONLINE29.4.2024, ONLINE22.10.2024, ONLINE

Seminár

Logistika nákupu a riadenie zásob

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

5.10. – 6.10.2023, Bratislava13.3. – 14.3.2024, Bratislava

Seminár

Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

6.10.2023, Bratislava6.10.2023, ONLINE24.1.2024, Bratislava24.1.2024, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

6.10.2023, ONLINE6.10.2023, Bratislava1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Bratislava

Seminár

Úvod do MS Excel - Základné operácie sbunkami

Andrej Ľupták

6.10.2023, Bratislava6.10.2023, ONLINE6.2.2024, Bratislava6.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Andrej Ľupták

6.10. – 8.12.2023, Bratislava6.10. – 8.12.2023, ONLINE6.2. – 16.4.2024, Bratislava6.2. – 16.4.2024, ONLINE

Seminár

Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

Andrej Ľupták

9.10.2023, Bratislava9.10.2023, ONLINE22.3.2024, Bratislava22.3.2024, ONLINE

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

9.10.2023, ONLINE9.10.2023, Bratislava1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Bratislava

Seminár

Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

Mgr. Veronika Baláž

9.10.2023, ONLINE9.10.2023, Bratislava13.2.2024, Bratislava13.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

9.10. – 11.10.2023, ONLINE9.10. – 11.10.2023, Bratislava17.1. – 19.1.2024, Bratislava17.1. – 19.1.2024, ONLINE

Konferencia

ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

10.10.2023, ONLINE

Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Fitala ACC

10.10.2023, ONLINE10.10.2023, Bratislava15.2.2024, Bratislava15.2.2024, ONLINE

Seminár

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

10.10.2023, Bratislava10.10.2023, ONLINE24.1.2024, Bratislava24.1.2024, ONLINE

Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

11.10.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava9.2.2024, Bratislava9.2.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o účtovníctve v praxi v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE10.1.2024, Bratislava10.1.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

JUDr. Lucia Sabová Danková

11.10.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava22.1.2024, Bratislava22.1.2024, ONLINE

Seminár

Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE

Seminár

Dohovor CMR

Milan Čech

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE5.12.2023, Bratislava5.12.2023, ONLINE

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová

11.10.2023, ONLINE11.10.2023, Bratislava19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava

Seminár GPT AI

Chat GPT a jeho využitie v marketingu

Veronika Bošková

11.10.2023, ONLINE7.2.2024, ONLINE17.4.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

11.10. – 13.10.2023, ONLINE11.10. – 13.10.2023, Bratislava26.2. – 28.2.2024, Bratislava26.2. – 28.2.2024, ONLINE