Seminár

Rast cien stavebných materiálov

JUDr. Peter Kotvan

21.11.2022, ONLINE21.11.2022, Bratislava24.1.2023, ONLINE24.1.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Teamleader vo výrobe - psychologické know how

PhDr. Tatiana Lesayová

21.11. – 25.11.2022, ONLINE21.11. – 25.11.2022, Bratislava2.2. – 17.2.2023, ONLINE2.2. – 17.2.2023, Bratislava

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

16.1.2023, ONLINE16.1.2023, Bratislava16.4.2023, ONLINE16.4.2023, Bratislava

Seminár

Práca so spätnou väzbou - cesta k efektívnejšej komunikácii

Mgr. Katarína Potúčková ACC

31.1.2023, ONLINE31.1.2023, Bratislava23.5.2023, ONLINE23.5.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

8.2.2023, ONLINE8.2.2023, Bratislava13.4.2023, Bratislava13.4.2023, ONLINE

Seminár

Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.12.2022, ONLINE9.12.2022, Bratislava13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

9.12.2022, ONLINE9.12.2022, Bratislava9.3.2023, ONLINE9.3.2023, Bratislava

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

Mgr. Juraj Tkáč

9.12.2022, Bratislava9.12.2022, ONLINE13.2.2023, ONLINE13.2.2023, Bratislava

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

12.12.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE10.3.2023, ONLINE10.3.2023, Bratislava

Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

12.12.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE10.1.2023, ONLINE10.1.2023, Bratislava

Seminár

Inventarizácia komplexne - bez chýb a pokút

Ing. Hedviga Vadinová

12.12.2022, ONLINE12.12.2022, Bratislava16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE22.3. – 24.3.2023, Bratislava

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

13.12.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE23.3.2023, ONLINE23.3.2023, Bratislava

Seminár

Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

13.12. – 14.12.2022, ONLINE13.12. – 14.12.2022, Bratislava24.5. – 25.5.2023, ONLINE24.5. – 25.5.2023, Bratislava

Seminár

Správne konanie - teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava7.2.2023, ONLINE7.2.2023, Bratislava

Seminár

INTRASTAT - výrazné zmeny pre rok 2022

Ing. Tibor Vojtko

13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava12.1.2023, ONLINE12.1.2023, Bratislava

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

13.12. – 16.12.2022, ONLINE13.12. – 16.12.2022, Bratislava18.1. – 20.1.2023, ONLINE18.1. – 20.1.2023, Bratislava

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

14.12.2022, ONLINE14.12.2022, Bratislava13.1.2023, Bratislava13.1.2023, ONLINE

Seminár

Mzdy pre začiatočníkov - všetko, aby ste mohli úspešne začať

Júlia Pšenková

14.12.2022, ONLINE14.12.2022, Bratislava28.3.2023, ONLINE28.3.2023, Bratislava

Seminár

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022

Ing. Hedviga Vadinová

14.12.2022, ONLINE14.12.2022, Bratislava16.1.2023, ONLINE16.1.2023, Bratislava

Seminár v angličtine

Public procurement in the Slovak Republic for projects over EUR 20 million

Juraj Tkáč

14.12.2022, ONLINE14.12.2022, Bratislava30.3.2023, ONLINE30.3.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

15.12.2022, ONLINE15.12.2022, Bratislava27.2.2023, ONLINE27.2.2023, Bratislava

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese v roku 2022

Mgr. Eva Braxatorisová

15.12.2022, Bratislava15.12.2022, ONLINE2.2.2023, Bratislava2.2.2023, ONLINE

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

15.12.2022, ONLINE15.12.2022, Bratislava23.3.2023, ONLINE23.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

15.12. – 16.12.2022, ONLINE15.12. – 16.12.2022, Bratislava9.2. – 10.2.2023, ONLINE9.2. – 10.2.2023, Bratislava

Seminár

Elektronická komunikácia so štátom

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

16.12.2022, Bratislava16.12.2022, ONLINE24.2.2023, ONLINE24.2.2023, Bratislava

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

16.12.2022, Bratislava16.12.2022, ONLINE17.2.2023, ONLINE17.2.2023, Bratislava

Seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

JUDr. Lucia Sabová Danková

19.12.2022, Bratislava19.12.2022, ONLINE24.2.2023, ONLINE24.2.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava

Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava14.2.2023, ONLINE14.2.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

9.1.2023, ONLINE9.1.2023, Bratislava5.4.2023, ONLINE5.4.2023, Bratislava

Seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

JUDr. Tomáš Buzinger

10.1.2023, ONLINE10.1.2023, Bratislava24.3.2023, ONLINE24.3.2023, Bratislava

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

12.1.2023, ONLINE12.1.2023, Bratislava27.3.2023, ONLINE27.3.2023, Bratislava

Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová

12.1.2023, ONLINE12.1.2023, Bratislava17.3.2023, ONLINE17.3.2023, Bratislava

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava16.3.2023, Bratislava16.3.2023, ONLINE

Seminár

Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava18.5.2023, ONLINE18.5.2023, Bratislava

Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava20.4.2023, ONLINE20.4.2023, Bratislava