Seminár GPT AI

Tvorba obsahu na sociálne siete pomocou umelej inteligencie

Veronika Bošková

27.9.2023, ONLINE19.2.2024, ONLINE14.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Chat GPT a jeho využitie v marketingu

Veronika Bošková

11.10.2023, ONLINE7.2.2024, ONLINE17.4.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Najlepšie nástroje umelej inteligencie pre zvýšenie produktivity

Martin Spano

16.10.2023, ONLINE2.2.2024, ONLINE15.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT pre Office - Excel, Word, Outlook a Powerpoint

Martin Spano

23.10.2023, ONLINE7.12.2023, ONLINE15.1.2024, ONLINE13.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

Martin Spano

23.10.2023, ONLINE11.1.2024, ONLINE13.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT pre pokročilých

Martin Spano

31.10.2023, ONLINE18.12.2023, ONLINE30.1.2024, ONLINE27.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT a Bard - využitie v biznise

Martin Spano

7.12.2023, ONLINE9.1.2024, ONLINE15.2.2024, ONLINE27.3.2024, ONLINE